אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: ISTOCK

מתווה ייחודי של חנינה מהנשיא עבור בעלי חובות בגין קנסות בשל מצב כלכלי קשה שנגרם עקב המאבק בנגיף הקורונה, מי זכאי להקלה בחובות להלן כל הפרטים.

בשל הנזקים הכלכליים שנגרמו בשל נגיף הקורונה, הודיעו נשיא המדינה ושר המשפטים על מתווה חנינה להקלה בחובות שנצברו בגין קנסות, זאת בשל המצב הכלכלי הקשה שנוצר במדינה. המטרה הינה להקל על בעלי חובות אשר נדרשים לשלמם בתקופה זו בה נגרמה פגיעה כלכלית רחבה בשל התפרצות נגיף הקורונה.

בהפעלת סמכות החנינה יינתן משקל רב ומיוחד למצוקה הכלכלית הקיימת לאור נגיף הקורונה והשלכותיו על החייבים. על פי המתווה שפורסם באתר בית הנשיא, הקריטריונים להגשת הבקשה הינם:

  • קנסות שהוטלו בעקבות הליך פלילי / תעבורתי / מנהלי
  • המתווה לא יחול על קנסות שהוטלו בגין הפרת הוראות למניעת התפשטות הקורונה, ולא יחול על קנסות חנייה.
  • מבקש החנינה לא הורשע בחמש השנים האחרונות.
  • מבקש החנינה פנה להסדרת החוב במהלך השנתיים האחרונות
  • למבקש החנינה אין חובות בגין פיצוי נפגע עבירה
  • לא תינתן חנינה גורפת, יש להגיש בקשת חנינה לגבי כל מקרה לגופו אשר ידון באופן פרטני

השיקולים שיבחנו בבקשת החנינה הינם בין היתר:

המצוקה הכלכלית אליה נקלע המבקש ויכולתו לשלם ; חומרת העבירות ונסיבות ביצוען ; העונשים הנלווים שהוטלו בגין העבירות בנוסף לקנסות ; גובה הקנסות, מספר התיקים וכיוצ"ב.

את בקשת החנינה ניתן להגיש באופן מקוון באתר האינטרנט של בית הנשיא, המבקש בעצמו או ע"י בן משפחה מקרבה ראשונה או ע"י עורך דין מטעמו.

בבקשה יש לפרט את הנימוקים לחנינה וכמו כן לצרף מסמכים תומכים, יש להתייחס לפרטים הבאים : נסיבות אישיות או רפואיות מיוחדות, פירוט אודות הקנסות שבשלם מבוקשת החנינה, פירוט אודות המאמצים שנעשו ע"מ לשלם את החובות, מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של מבקש החנינה לרבות : תדפיס בנק של חשבון עו"ש שלושה חודשים קודמים לבקשה, אסמכתאות בגין חובות נוספים (הוצאה לפועל, הלוואות וכדומה), אישור על קבלת קצבה כלשהי.

הכתבה בשיתוף עו"ד כרמיאל קמרי ושות', משרד עורכי דין העוסק בהגשת חנינות לנשיא ולמשרד המשפטים. אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי כלשהו המשתנה בין מקרה למקרה בהתאם לנסיבות.