אושרה הפרטת מתקן ההתפלה באשדוד

ועדת השרים לענייני הפרטה בראשות השר אמסלם אישרה הפרטה חלקית בחברה לשירותי איכות הסביבה והפרטה מלאה של מתקן ההתפלה באשדוד.

ערוץ 7 , י"ג בתשרי תשפ"א

ועדת השרים להפרטה
ועדת השרים להפרטה
צילום: דוברות

שר הדיגיטל הלאומי והממונה על רשות החברות, חה"כ דודי אמסלם כינס היום (חמישי) את ועדת השרים לענייני הפרטה בראשותו, אשר אישרה את ביצוע ההפרטות הבאות:

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ - הנפקת מיעוט בשיעור של עד 49%, הצעת מכר של מניות המדינה או בשילוב גיוס הון והנפקת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף בבורסה לני"ע בתל אביב או מכירה פרטית.

מקורות פיתוח וייזום בע"מ - הפרטת החברה בדרך של מכירת 100% ממניות החברה ומכירת מתקן ההתפלה באשדוד.

חברת תדמור – ביה"ס למלונאות בע"מ - תיקון החלטה מח/7 מיום 31.5.2015 של ועדת השרים לענייני הפרטה. מטרת התיקון הינה לאפשר את המשך הליך פירוקה של החברה והשלמתו, ללא מתן זיכיון עד לחיסולה.

בעקבות כינוס הוועדה אמר השר אמסלם, "אני שמח על כינוסה המחודש של ועדת השרים לעניני הפרטה ועוד יותר על הנכונות והכיוון החיובי שאנו צועדים בו".

"מאז ומעולם אני מאמין גדול בהפרטה - שמבריאה, מיעלת ומחזקת את המשק ואת כלכלת ישראל. אני מאמין גדול בכלכלה חופשית ובטוח שמדינת ישראל, על אף קשיי הקורונה הנוכחיים, תדע להמשיך לצמוח, להתפתח כלכלית, כאשר גם הסכמי השלום האחרונים יביאו משקיעים חדשים וכספים שיכנסו ויזרמו לתוך כלכלת ישראל, על כל המשתמע מכך", ציין.

לדברי השר אמסלם, "הפרטות מוצלחות הן ערובה לפריחה ושגשוג, ויש לברך על כך ולכוון לכך, בכל הכוח. אני צופה עתיד מזהיר לחברות שמופרטות, והיד עוד נטויה."

מנהל רשות החברות הממשלתיות, יעקב קוינט, מסר "ברצוני להודות לועדת השרים על ההחלטות שהתקבלו. רשות החברות הממשלתיות מקדמת הליכי הפרטה במספר חברות ממשלתיות. תהליכים אלה מהווים פוטנציאל להכנסות משמעותיות לקופת המדינה ומסייעים להגברת התחרות, שיפור השירותים הניתנים לאזרח וחיזוק הממשל התאגידי בחברות הממשלתיות".

לדבריו, "הליך ההפרטה בחברה לשירותי איכות הסביבה יתרום לשיפור בביצועי החברה, חיזוק הממשל התאגידי בחברה ולכניסה ופיתוח ענפים חדשניים וסביבתיים. בנוסף, קידום הליך ההפרטה במקורות פיתוח וייזום, יממש את החלטת הממשלה מ-2019 וישפר את מצבה הפיננסי של מקורות כך שיורחב פיתוח משק המים."