הרב יוסף צבי רימון
הרב יוסף צבי רימוןצילום: מרכז אקדמי לב

לאחר שהקב"ה הטיל על משה את משימת המנהיגות הוא אומר לו שאהרן יוצא לקראתו, ומוסיף: "וראך ושמח בלבו" (שמות ד', יד). מדוע מדגישה התורה את השמחה של אהרן?

היכולת לשמוח גם במקום שהיתה עשויה להיות קנאה, מראה על גדולה מיוחדת.

ננסה ללמוד ממעשה אהרן גם למציאות המשפחתית שלנו. כשאדם שמח באחיו יש לכך כמה מעלות:

האח ששמחים בו, מקבל עוצמה מיוחדת.

האח ששמח, מרוויח בעצמו, כי כל הענפים מתחזקים כאשר אחד מחזק את השני. ולכן אהרן זכה לאורים ותומים, לא רק כשכר אלא כי הפך לאדם בעל חוזק נפשי מיוחד.

שמחה בין אחים מחזקת את כל המשפחה, וזהו היסוד גם לחיזוק עם ישראל, בכך שכל גרעין משפחתי שמח ומאוחד בתוכו.

המדרש אומר דבר מפתיע (פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת שמות פרק ד סימן יד):

וראך ושמח בלבו. אם היה יודע אהרן שהקב"ה מעיד עליו וראך ושמח בלבו, היה יוצא לקראתו בתופים ובמחולות:

אם אהרן היה יודע שיזכירו אותו בתורה על שמחתו במשה, היה דואג לשמוח בצורה מרשימה עוד יותר. היה יוצא לקראת משה בתופים ובמחולות. מדוע אהרן היה שמח יותר אם היה יודע שיזכירו אותו בתורה על כך. האם אהרן מחפש פרסומת? מחפש כבוד?

ייתכן שאהרן ידע שחשוב לשמוח בהצלחת האחר, ובפרט בהצלחת אחיו, אבל אם היה יודע שהדבר כל כך חשוב בעיני ה', עד כדי כך שהתורה כותבת שאהרן שמח במשה, הרי שאהרן היה שמח אפילו יותר, כי היה מבין עד כמה הקב"ה שמח כשאחים שמחים אחד בשני.

הקב"ה שמח כשאנחנו שמחים אחד בשני. הקב"ה שמח כשאחים שמחים אחד בשני. ננסה לשמוח איש ברעהו, גם בקרובים לנו וגם ברחוקים מאיתנו, ובע"ה שנזכה שהקב"ה ישמח בנו ויאהב אותנו.

נקודות למחשבה: כיצד מצליחים לשמוח באחים? במשפחה? בחברים? כיצד מצליחים לפרגן לאנשים? מדוע אנשים רבים אינם נוהגים כך?

הקטורת מאחדת את עם ישראל (כולם נמצאים יחד בסממני הקטורת). מהי הקטורת שלנו שתסייע גם בסיום הקורונה?

***

הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, ראש 'סולמות'