דינה זילבר
דינה זילבר צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, דוחה את הטענות כי ראש הממשלה מנוע מלעסוק בסוגיית הגבלת ההפגנות.

במכתב ששלחה הבוקר זילבר לעו"ד דפנה הולץ לכנר, אשר טענה כי נתניהו מנוע מלעסוק בסוגיה מאחר שהוא מצוי בניגוד עניינים, הבהירה זילבר כי לא ניתן לקבוע שנתניהו או כל אחד מחברי הממשלה מצויים בניגוד עניינים בהקשר זה.

"מטבע הדברים, הפגנות מופנות לעיתים קרובות נגד מדיניות הממשלה או נגד מי מחבריה. לפיכך, ניתן לטעון כי לכל חברי הממשלה בכלל, ולראש הממשלה בפרט, יש נגיעה אישית בכל הנוגע להטלת מגבלות על הפגנות כלפיהם", ציינה זילבר.

לדבריה, "אכן, קיים קושי מסוים בעיסוק של נבחרי הציבור בנושא, אולם בהינתן העובדה שהממשלה מורכבת ממילא מנבחרי ציבור - אין מנוס מהמסקנה שבנסיבות מסוימות מעורבותה בנושא היא בלתי נמנעת".

לאור זאת קבעה זילבר, "איננו סבורים שניתן לקבוע כי מתקיים ניגוד עניינים טבוע המגביל מניה וביה את מעורבותו של הדרג המיניסטריאלי בהחלטה מסוג זה, או בהליך חקיקה, כנטען בפנייתך".

זילבר הוסיפה כי על הממשלה מוטלות בנושא זה כל המגבלות הנובעות מכללי המשפט החוקתי והמנהלי.

"גם בכל הנוגע להגבלות על ההפגנות בתקופה הנוכחית, לא מצאנו כי מתעורר ניגוד עניינים בעניינו של ראש הממשלה, אשר מצדיק מגבלות בעניין", חתמה זילבר.