הרב יוסף צבי רימון
הרב יוסף צבי רימוןצילום: מרכז אקדמי לב

שורד בכל מציאות. עולה ומתעלה מכל עומק ומכל בור. מצליח בבית פוטיפר (ל"ט, ב-ו):

מצליח בבית הסוהר (ל"ט, כ"א-כג) "וַאֲשֶׁר הוּא עֹשֶׂה ה' מַצְלִיחַ".

ומצליח אצל פרעה (מ"א, לז-לח).

הקב"ה אוהב את יוסף. אין אף דמות אחרת שמסופר עליה שה' אהב אותה כך (בעיקר בראשית ל"ט). שכינה נמצאת עם יוסף!

יוסף יודע לנהל את מצרים בצורה מרשימה.

יוסף מנחם את אחיו ומאחד את המשפחה.

יוסף עומד בכל ניסיון, ואפילו בפיתוי של אשת פוטיפר (במדבר ל"ט).

מהו סוד יוסף? כיצד הוא מצליח כל כך? כאשר יוסף מתגבר על הפיתוי של אשת פוטיפר, באה התורה ומעידה מהיכן הוא שאב את הכוח להתגבר: "וְאֵיךְ אֶעֱשֶׂה הָרָעָה הַגְּדֹלָה הַזֹּאת וְחָטָאתִי לֵא-לֹהִים" (בראשית ל"ט, ט). מה שמטריד את יוסף זה לא הפחד מפוטיפר, אלא הקב"ה, המוסר, היושר והצדק.

מכאן ואילך עתיד יוסף להזכיר שם ה' בכל שלב ושלב, עשרות פעמים. למשל: "ועתה על תעצבו.. כי למחיה שלחני א-להים לפניכם" (שם, מ"ה, ד), "הלא לא-לקים פתרונים" (שם, מ', ח); "בלעדי, א-להים יענה את שלום פרעה" (שם, מ"א, טז).

ככל שאדם מאמין יותר בהשגחה, כך הוא מושגח יותר (עיין בפרי הארץ, פרשת מקץ). כפי שראינו, מסתבר שזהו פשט הפסוקים. הרגשת השגחת ה' גוררת אחריה שמיעה בקול ה'. היא מביאה מצד אחד למחויבות, ומצד שני נותנת המון כוח – אנחנו לא לבד! ה' איתנו! ה' מסייע, ה' עוזר! ידיעה זו נותן כוח, נותנת שמחה, ומאפשרת לקיים את מצוות ה' גם כאשר המציאות מאתגרת.

נקודות למחשבה: היכן פוגשת אותנו השגחת ה'? האם חשתם שהתחושה של "שויתי ה' לנגדי תמיד" סייעה בידכם לפעול נכון?

הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב המרכז האקדמי לב, ראש 'סולמות'