הכרה בקורונה כתאונת עבודה

נדבקתם בקורונה במהלך העבודה? אל תפספסו את זכאותכם להכרה כנפגעי עבודה בביטוח הלאומי.

עו"ד ליאור וימן , י"ג בתשרי תשפ"א

עו״ד ליאור וימן
עו״ד ליאור וימן
צילום: יחצ

רבים אינם מודעים לכך, אבל המוסד לביטוח לאומי מכיר בעובדים שנדבקו בקורונה במהלך עבודתם כנפגעי עבודה.

יש לכך חשיבות רבה, לא רק בגלל דמי הפגיעה המידיים שניתן לקבל אלא גם (ואף בעיקר), בגלל האפשרות להגיש בהמשך תביעה לגמלת נכות מעבודה, אם חלילה המצב יתדרדר ותיגרם לכם נכות כלשהי כתוצאה מהמחלה ותסמיניה.

מה מעניקה ההכרה כנפגע עבודה של הביטוח הלאומי?

על פי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב, תשנ"ה-1995), כל עובד שכיר או עצמאי שנפגע כתוצאה מתאונה שאירעה במהלך או כתוצאה מעבודתו, זכאי לפיצוי מיידי ("דמי פגיעה") בגין אובדן ההכנסה שנגרם לו בשל הפסד ימי העבודה בימים שלאחר הפגיעה מאותה תאונת עבודה. אם חלילה תישאר נכות כתוצאה מאותה תאונת עבודה – זכאי העובד גם לקבלת קצבת נכות מעבודה.

כאן חשוב מאוד לציין, כדי שניתן יהיה לקבל את דמי הפגיעה ובהמשך לתבוע קצבת נכות מעבודה, יש לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קודם כל הכרה כנפגע עבודה. בלי קבלת ההכרה לא ניתן יהיה לתבוע בהמשך, גם אם לאחר תקופה מסוימת יחמיר המצב ותיגרם נכות קבועה. לכן בכל מקרה של תאונת עבודה יש להגיש למל"ל תביעה להכרה באירוע כתאונת עבודה, גם אם הנזק המיידי אינו חמור כל כך.

מה מוגדר כתאונת עבודה מבחינת הביטוח הלאומי?

ע"פ הגדרת החוק, תאונת עבודה היא אירוע פתאומי שנגרם בדרך לעבודה או ממנה, במהלך העבודה או כתוצאה מהעבודה (למשל – עובד בניין שנפל מפיגום, או עובד שנפל ברחוב בדרכו לעבודה).

בנוסף לזה, מגדיר החוק את הזכאות לקבלת דמי פגיעה וקצבת נכות מעבודה, גם במקרים של "מחלת מקצוע" – קבוצת מחלות שעשויות להיגרם כתוצאה מחשיפה ממושכת לגורם מסכן בעבודה (כימאי שחלה בסרטן כתוצאה מחשיפה לחומרים רעילים לדוגמה).

מגפת הקורונה אמנם היא אינה אירוע תאונתי "קלאסי" אך המל"ל החליט להכיר גם בעובדים שנדבקו בקורונה במהלך או במסגרת עבודתם, כנפגעי עבודה.

כך למשל: רופאה שנדבקה מחולה; קופאית בסופר שנדבקה מלקוח; שוטר שנדבק בעת שאכף את ההנחיות; וכך הלאה.

שימו לב! למרות שהקורונה היא מחלה, הביטוח הלאומי מתייחס להידבקות כאל תאונת עבודה ולא מחלת מקצוע וכך גם יש להתייחס לזה במילוי הטפסים הרלוונטיים.

מי זכאי לקבל דמי פגיעה כתוצאה מהידבקות בקורונה?

הזכאות להכרה כפגיעה בעבודה ניתנת כאמור לכל עובד שכיר, עובד עצמאי, או מתנדב שנדבק בקורונה במסגרת עבודתו, כאשר דמי הפגיעה ישולמו לו במידה שקיבל אישור רפואי על כך שאינו יכול לעבוד כתוצאה מההידבקות (רופא שנדבק ואינו יכול להגיע לעבודה לדוגמה).

בנקודה זו חשוב להבהיר שני דברים:

  • הזכאות לדמי הפגיעה ניתנת רק למי שחלה בקורונה במסגרת עבודתו ולא למי שנאלץ לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה קורונה מאומת במהלך עבודתו. במקרה של בידוד ייתכן שהוא יהיה זכאי לדמי מחלה (מהמעסיק) על ימי הבידוד, אך לא לדמי פגיעה או להכרה כנפגע בעבודה.
  • עובד שנדבק בקורונה במהלך עבודתו והוכר על ידי המל"ל כנפגע בעבודה, אינו זכאי לקבל במקביל לדמי הפגיעה גם דמי מחלה והמעסיק אינו יכול לנכות לו ימי מחלה ממכסת ימי המחלה שצבר.

כיצד ניתן לממש את הזכות לקבלת דמי פגיעה?

תהליך מימוש זכות ההכרה כנפגע עבודה ולקבלת דמי הפגיעה, דומה מאוד לכל מקרה אחר של תאונת עבודה:

בשלב הראשון יש להגיש לביטוח הלאומי את התביעה להכרה בהידבקות בקורונה כתאונת עבודה (בסמוך ככל האפשר למועד ההידבקות) – לשם כך יש למלא את הטופס הרלוונטי ולצרף את כל המסמכים שעשויים לסייע להוכיח כי ההידבקות בקורונה אכן נגרמה כתוצאה או במהלך העבודה.

כך למשל סיכום החקירה האפידמיולוגית, הודעה ממשרד הבריאות על הדרישה להיכנס לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה קורונה מאומת במקום העבודה, אישור מהמעסיק על כך שעובדים נוספים נדבקו בקורונה (אם ישנם כאלו) ועוד.

בשלב השני, לאחר קבלת ההכרה כנפגע עבודה מהמל"ל – ניתן להגיש את התביעה לקבלת דמי פגיעה עבור התקופה שבה העובד לא עבד כתוצאה מההידבקות בקורונה. נכון ל-2020, דמי הפגיעה משולמים על ידי המל"ל לתקופה של עד 13 שבועות ועד סכום של 1,114.38 שקלים ליום.

התשלום לעובד שכיר שנעדר לתקופה של עד 12 יום יהיה החל המיום השלישי שלמחרת יום ההידבקות ועד (היומיים הראשונים נחשבים לימי מחלה ובגינם זכאי העובד לקבל דמי מחלה מהמעסיק). לעובד שכיר שנעדר יותר מ-12 יום, ישולמו דמי הפגיעה החל מהיום שלמחרת ההידבקות בקורונה. לעובד עצמאי ישולמו דמי הפגיעה לאחר 12 ימי ההיעדרות הראשונים.

בשלב הבא, אם חלילה נותרה נכות לנפגע העבודה – הוא זכאי להגיש למל"ל תביעה לקבלת "גמלת נכות מעבודה". במקרה כזה תחושב הקצבה בהתאם לדרגת הנכות ובאופן דומה לחישוב כל קצבת נכות מעבודה כפי שיקבע לו בוועדות הרפואיות.

כדאי לדעת. במקרה שבו העובד שנדבק בקורונה במסגרת עבודתו והוכר כנפגע עבודה ע"י המל"ל, נפטר חלילה כתוצאה מהקורונה, זכאי משפחתו להגיש למל"ל תביעה לקבלת "גמלת תלויים".

לסיכום, המוסד לביטוח לאומי מכיר בכך שהקורונה עלולה לסכן עובדים רבים וכדי להגן עליהם, כולל אותה במסגרת תאונות העבודה שבגינם זכאי העובד להכרה כנפגע עבודה, לדמי פגיעה ולקבלת גמלת נכות מעבודה (אם יש צורך). אולם, כדי לממש את כל הזכאויות האלו, בטווח הקרוב והרחוק, חשוב מאוד להגיש את התביעה להכרה בהידבקות בקורונה כתאונת עבודה בסמוך ככל האפשר למועד ההדבקה.

עובד שלא יגיש את הבקשה בזמן או שלא יגיש אותה בצורה נכונה, עלול להפסיד את זכאותו.

הכותב: עו"ד ליאור וימן מתמחה בדיני נזיקין וביטוח