הוארך הסכם החירום במגזר הציבורי

הממונה על השכר קובי בר נתן, ויו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, חתמו על הארכת ההסכם להסדרת העסקת עובדי המגזר הציבורי עד לאמצע נובמבר.

טליה איתן , י"ט בתשרי תשפ"א

ארנון בר דוד
ארנון בר דוד
צילום: אגף הדוברות בהסתדרות

בהמשך להחלטת הממשלה על הארכת מצב החירום עד ל-14 באוקטובר הגיעו הממונה על השכר, קובי בר נתן, ויו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, להסכמות בדבר הארכת ההסכם שמסדיר את אופן העסקת עובדי המגזר הציבורי במתכונת חירום.

ההסכם יאפשר יציבות להמשך פעילות המגזר הציבורי בתקופה הקרובה ושמירה על רמת השירות הנדרשת, תוך הקפדה על ההגבלות.

כמו כן, ההסכם יסייע בהיערכות מוקדמת של כלל המעסיקים להתמודד עם ההגבלות הרלוונטיות אליהם.

המעסיקים יפעלו להגדיל את מספר העובדים המועסקים, תוך שינוי סדרי העבודה, על מנת לשמור על היקף השירות שניתן לציבור ולהבטיח את העמידה בהנחיות משרד הבריאות.

בין היתר, המעסיקים יוכלו להפריד בין קבוצות עובדים ולשנות את שעות העבודה הרגילות, באופן שמותאם להגבלות הפעילות ובהתאם לצרכים שקשורים להפעלת כל גוף בתקופת החירום.

העובדים שעל אף המאמצים, לא יהיה ניתן להעסיקם בתקופת ההסכם, בעקבות המגבלות השונות, ישהו בתקופת הסדר מיוחד בחסות המעסיק ויהיו זכאים, לתשלום בגובה 70% משכרם.

המעסיק יבצע הפרשות בגין התשלום לקרנות הפנסיה וההשתלמות על השכר שישולם כאמור, מנת לשמור על רציפות הזכויות של העובדים.