הקורונה מבטלת את בחינות המיצ"ב

בשל התמשכות משבר הקורונה והפגיעה ברצף הלימודי במוסדות החינוך: לא יתקיימו השנה מבחני המדידה וההערכה החיצוניים.

רעות הדר , י"ט בתשרי תשפ"א

יואב גלנט
יואב גלנט
צילום: Olivier Fitoussi/Flash90

משרד החינוך הודיע על ביטול מבחני המיצ"ב בשל המשך משבר הקורונה.

על פי הודעת המשרד לא יתייקמו גם מבחני מדידה והערכה חיצוניים נוספים, ביניהם הערכה קבועה במקצוע שפת-אם בכיתות: ד' ו- ח' והערכה משתנה בכיתות במקצועות: מתמטיקה, אנגלית, מדעים ושפת-אם בכיתות: ה', ו', ח' ו- ט'.

במקום זאת מערכת החינוך תקדיש את השנה לטובת ביסוס השימוש בכלים הפנימיים שפותחו על ידי ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך), ניטור פערים לימודיים ומתן מענים פנים בית-ספריים, צמצום הפערים הרגשיים שצברו התלמידים, צמצום פערי המחשוב והמשך ביסוס הלמידה מרחוק.

שר החינוך, יואב גלנט, הסביר את ההחלטה. "שנת לימודים לא שגרתית מחייבת היערכות לא שגרתית, ובהתאם לכך אנחנו פועלים. ההחלטה שלא לקיים את מבחני ההערכה החיצוניים הבית ספריים, וכן ההשקעה חסרת התקדים שאנו מבצעים בקפיצת המדרגה הדיגיטלית של מערכת החינוך תוך צמצום פערים רבי-שנים בתחומי המחשוב – מהוות ביטוי מייצג למדיניותנו זאת".

"ברור לכל כי גם לאחר חזרת מוסדות החינוך לפעילות, נידרש לתת מענה לפערים שיווצרו הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט צורכי הפרט, ואנחנו נערכים לכך מבעוד מועד", אמר גלנט.