ראש מכון פועה: לשמור על ההנחיות ולהגביר אהבה

ראש מכון פוע"ה הרב מנחם בורשטיין קורא לאזרחי ישראל ובתוכם בני הציונות הדתית, להישמע להנחיות משרד הבריאות: לחבוש מסיכה, להקפיד על ריחוק חברתי ולהימנע מהתקהלויות.

''אנחנו מתקרבים לקראת שמחת תורה, נמצאים בימים מיוחדים, לא יודעים מה הקדוש ברוך רוצה מאיתנו - לא יודעים, אבל אנחנו צריכים לחפש דרכים להרבות אהבה גם במצב כזה, תהיו מומחים בינלאומיים לאהבה של כולם.

''אנחנו צריכים לעשות את כל החיפושים בעולם איך עוד להרבות אהבה על אף שאי אפשר לחבק ולהיפגש... תהיו מומחים בינלאומיים לאהבת עם ישראל. זה יביא לכם את השמחה של ושמחת בחגך''.

הרב בורשטיין מדגיש כי חייבים לציית להנחיות משרד הבריאות: ''אבל מה הדבר המאוד חשוב? חייבים לעבוד לפי ההוראות, יש הוראות של משרד הבריאות שהם אחראים על זה. לשמור על ההוראות גם אם יש דברים שלא נראים לנו, אם נשמור על ההוראות הקב"ה יעזור לנו יותר.

''משרד הבריאות משקיע את הנשמה ונותן הוראות לציבור וזה מה שצריך לעשות. אם נעשה את זה הקב"ה יראה שסבלנו מספיק ובמקום כתר של קורונה יתן לנו כתר של תורה''.