הרב דוד לאו והרב יצחק יוסף
הרב דוד לאו והרב יצחק יוסףצילום: יעקב כהן, פלאש 90

הרבנים הראשיים לישראל הרב דוד לאו והרב יצחק יוסף קוראים במכתב שמתפרסם בעיתון ידיעות אחרונות לאזרחי ישראל לשמור על הנחיות משרד הבריאות.

"תורת ישראל מחייבת את האדם לשמור על גופו ונפשו, להישמר שלא להיפגע, ועוד יותר מזה, מצווה שלא להזיק לזולת. בספר התורה שאותו נבוא לכבד בחג זה, ישנם פסוקים רבים על כך, וחי בהם - ולא שימות בהם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לא תעמוד על דם רעך, ומצוות פיקוח נפש הדוחה מצוות תורה.

לאורך כל הדורות ידעו זאת ושמרו על כך מכל משמר, וגם בדורנו אנו נשמור ונישמר על חיינו ונפשנו", כתבו הרבנים.

"ימים אלו הינם ימים של סכנה חמורה, ימי מגפה היסטורית, ימים שבהם מלאך המוות מסתובב ופוגע בכולם. ועל כן כפי שהורנו, לא להיכנס לחלל סגור בניגוד להנחיות, יש לקיים את תפילות החג בשטח הפתוח, במרחק זה מזה, בהקפדה על עטיית מסכות, בהימנעות מהתקהלויות, ובהקפדה חמורה על כללי הבטיחות של מומחי הרפואה וגורמי הבריאות המוסמכים בישראל.

עם כל הכאב בכך שלא נוכל לחגוג את שמחת התורה כמדי שנה, אין להעביר את ספרי התורה בין המתפללים, ואין לנשקם (מומלץ להניחם על השולחן ולהקיפם במעגל) על מנת שלא להדביק זה את זה. יש לקצר את משך ההקפות למינימום האפשרי, ולקיים ריקודים אך ורק ללא מגע יד של איש ברעהו.

בני עם אחד אנחנו, נגיף אחד מאיים על כולנו, הפלגנות והאלימות אינן דרכנו, רק בכוחות משותפים נוכל בעז"ה לתקופה קשה זו.

נישא תפילה ותחינה לפני בורא עולם שיסיר ממנו את המגפה הקשה ונוכל בקרוב לחזור ולשמוח בכל ימות השנה ובפרט בחגי ישראל, מתוך בריאות איתנה. בברכת כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך".