"יש חברי כנסת שמבחינתם כל המדינה תישרף והעיקר להפגין"