הצלתה ושידרוגה של אמונת חכמים

אמונת חכמים בדורנו, הולכת ונסדקת, צריך לעצרה מהר ולתקנה, פן תהא מתרסקת.

הרב שלמה רוזנפלד , כ"ד בתשרי תשפ"א

הרב שלמה רוזנפלד
הרב שלמה רוזנפלד
שדמות נריה

אמונת חכמים בדורנו, הולכת ונסדקת, צריך לעצרה מהר ולתקנה, פן תהא מתרסקת.

כבר בדורות האחרונים, דורות העלייה לארצנו, ובפרט בשואה האיומה, אש הקודש שבערה בלב יהודים רבים, זעקה לרבותינו לקבל הסכמה. אך זאת, התמהמה או סירבה להכיר בחזון הגדול המפעם בחלקי האומה, ועוד יותר נאלמה דום, ונשארה חסרת אונים במציאות האיומה.

אך חייבים לסנגר: הן עוד לא הייתה ידיעת המציאות כל כך נפוצה ונגישה, אך מה נאמר היום: הן הכל גלוי וידוע לפני יודעי כל מידע, דת ודין, המציאות הקשה! בעבר, התוצאות לא אחרו לבא: היו שנטשו, היו שנשארו נבוכים, והיו שבכו במסתרים.

והנה זכינו לעדנה: לאט לאט, צו לצו קו לקו, וגדולי האומה חזרו למרומי ההרים. בכל המחנות נבנתה שדרה חזקה של עמודי התורה, המנהיגה בחכמה, ומשמשת כעמוד הענן ועמוד האש, בכל צומת דרכים הדורשת הסכמה.

אך מה יהא בעת כזאת, אשר התורה ציוותה לכופף קומתה לפני ענייני פיקוח נפש, וחכמי התורה נבוכים, ואינם יודעים לתת מענה, בדבר שהוא שווה לכל נפש? עד כמה שלומי אמוני ישראל נופלים בגלל זאת המגפה, והדבר מביא לחילול השם, ולעולם החכמים הרבה חרפה!

קומו משה ואהרן, וזעקו בקול גדול כי החל הנגף, לכן, עת לעשות לד', הפרו תורתנו אין לחשוב את תלמוד תורה ותפילה אף "כי הם חיינו", אלא על פי הוראות רופאינו. אחריהם, קומו כל חכמי ישראל וכאיש אחד תקראו לצאן מרעיתכם: ד' נתן רשות לרופא, ועשו כל מה שניתן להציל בו את משפחותיכם.

או אז תתגלה ותתעלה יותר התורה, כתורת חיים ועולם החכמים, והאמונה בהם, יתגדל בכפל כפליים! התורה, הרפואה והמדע ישלבו ידיים, להגדיל חיים, בריאות וחיי אמונה, ובארצנו תיכון האומה הנצחית, אשר תורתה וחכמיה, ינהירו דרכה האיתנה.

הכותב הוא ראש ישיבת ההסדר שדמות נריה