פסיקה תקדימית:
אופניים חשמליים אינם רכב מנועי

בית המשפט העליון פסק כי אופניים חשמליים לא יחשבו כ"רכב מנועי" מבחינה חוקית. עו"ד דנית קמרון ממשרד מרקמן את טומשין מסבירה.

עו"ד דנית קמרון , כ"ד בתשרי תשפ"א

עו"ד דנית קמרון
עו"ד דנית קמרון
צילום: דורון לצטר

בית המשפט העליון קבע היום (שני) כי אופניים חשמליים לא נחשבים לכלי רכב מנועי לצורך פיצויים לפי חוק תאונות הדרכים.

משמעות פסק הדין היא שדינו של רוכב אופניים חשמליים יהא מהיום כדין הולך רגל, והוא יהיה זכאי לפיצויים ממבטח הרכב המנועי המעורב.

לפסק הדין המלא לחצו כאן

בשנים האחרונות לאור ריבוי האופניים החשמליים ומעורבותם בתאונות דרכים הוגשו לבתי משפט השלום ולבתי המשפט המחוזיים מאות תביעות של אנשים שנפגעו בתאונת דרכים כרוכבי אופניים חשמליים, אשר הובילו לפסיקות סותרות.

בתי משפט רבים קבעו כי האופניים החשמליים אינם מהווים כלי רכב מנועי לפי הגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975.

לעומתם, התקבלה פסיקה סותרת אשר קובעת כי אכן מדובר ברכב מנועי, המחויב בביטוח חובה, כאשר בפועל לא ניתן לרכוש פוליסת ביטוח חובה לאופניים חשמליים כיום.

במשך תקופה ארוכה חברות הביטוח טענו כי האופניים החשמליים מהווים כלי רכב מנועי ובכך הפחיתו את סכום הפיצויים שהסכימו לשלם לנפגעים ובמקרים רבים דחו תביעות שהוגשו נגדם.

בנוסף, טענו כי יש לפנות ל"קרנית" – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, כאשר במרבית המקרים התביעה נדחתה עקב אי עמידה בתנאי הפיצוי מהקרן.

פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון עושה סדר בסוגיה המשמעותית, תוך התייחסות לטענות המדינה, טענות "קרנית", חברות הביטוח השונות והתובעים שסורבו ע"י חברות הביטוח למתן פיצוי בעקבות פגיעתם מהתאונה.

פסק הדין ניתן ע"י כב' השופט עמית, אליו הצטרף כב' השופט מינץ, בניגוד לדעתה של כב' השופטת ברק ארז.

כב' השופט עמית קובע כי אופניים חשמליים משלבים כוח מכני וכוח פיזי מסוים, אך תכלית חוק הפיצויים והמדיניות החברתית והמשפטית שביקש המחוקק להגשים אינה מתיישבת עם ההיסטוריה החקיקתית, לרבות במצבי הריבוי והמיעוט בחוק.

עוד קובע השופט עמית, כי העובדה שאינם מחייבים רישיון נהיגה, רישוי וביטוח, תומכת במסקנה כי אין לראותם כרכב מנועי. כמו כן, השופט עמית סבור כי ישנו קושי מעשי בביטוח אופניים חשמליים, בפרט כאשר הפרמיה בגין ביטוח תהא גבוהה משווי האופניים.

עוד נקבע כי הולך רגל אשר נפגע ע"י אופניים חשמליים יוכל לתבוע לפי דיני הנזיקין.

במשרדנו תביעות רבות אשר המתינו להכרעת בית המשפט העליון בסוגיה. מדובר על נפגעים רבים שנפגעו בתאונת דרכים בעת שימוש באופניים חשמליים שנרכשו כדין, ולאור העובדה כי המחוקק לא הגדירם כ"רכב מנועי" לא היה מקום לחייבם ברכישת פוליסת ביטוח חובה. מדובר בסוגיה חשובה לאור הפסיקות הסותרות בין בתי המשפט השונים והיעדר עמדה מכרעת במשך תקופה ארוכה.