הרב דרור אריה: הרב בני לאו מטביע את הלהט"בים

הרב דרור אריה בתגובה חריפה לחוברת של הרב בני לאו בנושא שילוב להט"בים בקהילה דתית.

ערוץ 7 , כ"ה בתשרי תשפ"א | עודכן: 16:07

צפיתי בפתיח של ד"ר בני לאו למסמך התמוה שפרסם, הוא מסביר שבחר לפרסם בעיתוי הזה, של שבת בראשית כי זה זמן של התחדשות, וגם זמן של חזרה לראשית, לתשתית הרוחנית של התורה.

הוא מזכיר את הפסוק האלמותי "לא טוב היות האדם לבדו" ובכך בשם האמפטיה וחוסר השיפוטיות הוא מאשר לעבור על ההלכה ואף מכשיר את מי שעוברים על איסורי עריות להיות שליחי ציבור.


אמת, לא טוב היות האדם לבדו, וללא זוגיות החיים אינם שלמים כפי שהיטיב להגדיר, אך שכח להביא את המשך הדברים: "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו". וכבר פירש רבי עקיבא (סנהדרין נח.) "ודבק באשתו, ולא בזכר ולא באשת חברו". הוי אומר אין דבקות ואין שלמות אלא רק, אך ורק באופן היחיד של זכר ונקבה.

המסמך הזה פוגע בראש ובראשונה בנערים והנערות להם הוא מבקש לעזור, הוא קובר אותם בנטייה שלהם, ומתייאש יחד איתם מתיקון. אם רופא היה מתבטא ברוח זו ביחס לקורונה למשל, היתה נשללת ממנו הסמכתו הרפואית.

הוא מדגיש שהוא מדבר במסמך זה בשפה של הלכה, אך היא ממנו והלאה, השפה שם היא רלטיווסטית, וכנועה לשיח הפוסטמודרני. הוא טוען שרבנים אומרים רק מה לא בסוגיה הטעונה והכואבת הזאת, זו לא אמת. יש כן גדול של בניין משפחה. יש כן גדול של שמירה על הטבע. יש כן גדול שמסתכל למציאות בעיניים ומאמין שאפשר לתקן.

כאומה היינו במצבים קשים יותר, היו לא מעט מיואשים מבחוץ ומבפנים שהתייאשו מהחלום לשוב לארץ ולחדש ימינו כקדם, והנה אנחנו פה גם אחרי אלפיים שנות גלות. השפה המדוברת במאמר מתעלמת מעיקר גדול ושמו נשמה, לעיתים הנפש מבולבלת, הרוח תוהה, אך הנשמה טהורה היא, ומבקשת טהרה.
ואיפה שיש נשמה תאמין שאפשר לתקן.