הרב יצחק יוסף: אסור לעלות לקברו של הרב עובדיה יוסף

הראשון לציון קורא להימנע מהגעה לציון אביו ביום השנה לפטירתו.

הרב יצחק יוסף , כ"ו בתשרי תשפ"א

אזכרה לרב עובדיה יוסף בשנה שעברה
אזכרה לרב עובדיה יוסף בשנה שעברה
צילום: אלירן אהרון

ב"ה, כ"ה תשרי תשפ"א

לאחינו בית ישראל

בעקבות המצב הידוע, הנני לפנות לאחינו בית ישראל, לשמור על בריאותם ולהמנע מלבוא לציונו של מרן אאמו"ר עטרת ראשנו זצוק"ל וזיע"א, אף שיש מעלה לעלות על ציונו של הצדיק ביום השנה, השנה שאני – עקב המצב הקיים.

וכל אחד יקבל על עצמו בל"נ ללמוד בליל היאר-צייט ג' חשוון הבא עלינו, וכן ביומו, בספריו של מרן זיע"א ולהגות בתורתו. ואנחנו בניו של מרן זיע"א נהיה שלוחים להעתיר בתפילה עבור המבקשים לבריאות איתנה, הצלחה בתוי"ש ובכל מילי דמיטב.

ובעזרת ה' יתברך בשנים הבאות ימשיכו בהילולא הנהוגה.

בברכה,
יצחק יוסף
הראשון לציון
הרב הראשי לישראל