יצחק תשובה
יצחק תשובה פלאש90'

קבוצת דלק דיווחה הבוקר כי חתמה על הסכם מחייב למכירת 70% מדלק ישראל לקרן להב ואורי מנצור תמורת 525 מיליון שקלים.

התמורה משקפת שווי של 750 מיליון שקלים לדלק ישראל אשר ביחד עם הדיבידנד בהיקף של 150 מליון ש"ח שקיבלה קבוצת דלק מדלק ישראל לאחר השלמת פי גלילות, משקף שווי של 900 מיליון ש"ח לדלק ישראל.

התמורה מהמכירה תשמש לביצוע פירעון מלוא יתרת החוב לבנקים המובטחים בסכום של 343 מיליון שקלים וזאת כבר בימים הקרובים, שחרור יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים המשועבדות להם ושעבודן לטובת מחזיקי האג"ח (סך הכל 40% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים).

עידן וולס, מנכ״ל קבוצת דלק, ציין עם החתימה, "העסקה הנוכחית עליה חתמנו עם קרן להב ומנצור, תאפשר לקבוצת דלק להנות מתזרים מזומנים משמעותי מדלק ישראל בטווח הזמן המיידי וליהנות מאפסייד שינבע מפעולות ההשבחה שבכוונת הצדדים לקדם בדלק ישראל".

לדבריו, "השלמת העסקה התבצעה בזמן שיא, והוכיחה פעם נוספת שקבוצת דלק יודעת להשלים מהלכים עסקיים חסרי תקדים במורכבותם, בלוחות זמנים קצרים עד בלתי אפשריים, וכל זאת לפי התחייבויותיה ובהתאם למועדים וליעדים שקבעה".