סטודנטים
סטודנטים צילום: איסטוק

ממחקר חדש של תנועת נאמני תורה ועבודה עולה כי ישנה עלייה משמעותית בשיעור הדתיים הלומדים באקדמיה.

את המחקר ערך אריאל פינקלשטיין עבור תנועת נאמני תורה ועבודה, ובו מצא כי שיעור הדתיים המתחילים לימודים לתואר ראשון גבוה משיעור החילונים.

לקריאת המחקר המלא לחצו כאן

שינוי המגמה חל באופן הדרגתי בשני העשורים האחרונים, כך שכיום, כאמור, שיעור הדתיים המתחילים תואר ראשון גבוה יותר משיעור החילונים.

מקרב בוגרי שנתון 1989 בחינוך הממלכתי-דתי 28.2% התחילו תואר ראשון בטווח של 10 שנים מסיום התיכון לעומת 34.8% מבוגרי החינוך הממלכתי. לעומת זאת, בקרב בוגרי שנתון 2008 - 49.6% מבוגרי החינוך הממלכתי-דתי החלו לימודים לתואר ראשון לעומת 46.3% מבוגרי החינוך הממלכתי (ללא האוניברסיטה הפתוחה).

מגמה דומה נמצאה גם בלימודי תואר שני: בעבר דתיים המשיכו פחות מחילונים ללימודי תואר שני, בעוד שכיום שיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הממשיכים ללימודי תואר שני גבוה יותר ועומד על 16.3% לעומת 15.5% מבוגרי החינוך הממלכתי.

לעומת זאת, שיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הממשיכים ללימודי דוקטורט עדיין נמוך יותר, והוא עומד על 1.43% לעומת 1.65% מבוגרי החינוך הממלכתי.

מפילוח הנתונים לפי מגדר, עולה כי ישנו שיעור גבוה במיוחד של נשים דתיות הממשיכות ללימודי תואר ראשון ושני. כך, מבין הנשים בוגרות החינוך הממלכתי-דתי 63.7% התחילו לימודי תואר ראשון בטווח של 8 שנים מסיום לימודי התיכון לעומת 39.9% מהגברים בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, 56.7% מהנשים בוגרות החינוך הממלכתי ו-38.1% מהגברים בוגרי החינוך הממלכתי.

המחקר מלמד על ירידה משמעותית בשיעור הדתיים הלומדים באוניברסיטת בר אילן: לאורך תקופה של 15 שנה ירד שיעור בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הממשיכים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת בר אילן מ-15% ל-6.2%.

חלק ניכר משינוי זה נזקף לאוניברסיטת אריאל שהתפתחה במהלך תקופה זו וכיום לומדים בה 5.9% מבוגרי החינוך הממלכתי-דתי.

בהתאם לכך, מבין בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הממשיכים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטה - 31% עושים זאת באוניברסיטת בר אילן, 28% באריאל, 16% באוניברסיטה בעברית ורק 25% לומדים בארבע האוניברסיטאות האחרות: תל אביב, חיפה, הטכניון ובן גוריון.

ההעדפות של הציבור החילוני שונות לחלוטין: רק 22% מבוגרי החינוך הממלכתי הלומדים באוניברסיטאות עושים זאת בבר אילן ואריאל (ביחד), ואילו האוניברסיטאות המועדפות על בוגרי החינוך הממלכתי הן תל אביב ובן גוריון שבכל אחת מהן לומדים 23% מבוגרי החינוך הממלכתי הלומדים באוניברסיטה.

המחקר מצביע גם על הבדלים משמעותיים בין תחומי הלימוד של דתיים וחילונים באקדמיה. ההבדל המרכזי נמצא בתחום החינוך: 14.7% מבוגרי החינוך הממלכתי-דתי לומדים את תחום החינוך לעומת 4.6% מבוגרי החינוך הממלכתי.

תחום נוסף שבו יש דומיננטיות של בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הוא תחום מקצועות העזר הרפואיים (סיעוד, ריפוי בעיסוק וכדומה): 3.2% מבוגרי החינוך הממלכתי-דתי לומדים מקצוע זה לעומת 1.9% מבוגרי החינוך הממלכתי. בשני תחומים אלו ישנו שיעור גבוה במיוחד של נשים דתיות.

מנגד, התחומים שבהם בולט שיעור נמוך במיוחד של בוגרי החינוך הממלכתי-דתי הם בעיקר תחומי המדעים המדויקים. כך, בתחום ההנדסה והאדריכלות שיעור בוגרי החינוך הממלכתי עומד על 9.5% לעומת 7.5% מבוגרי החינוך הממלכתי-דתי, בתחום מדעי הטבע שיעור בוגרי החינוך הממלכתי עומד על 3.3% לעומת 2.2% מבוגרי החינוך הממלכתי-דתי ובתחום מתמטיקה ומדעי המחשב שיעור בוגרי החינוך הממלכתי עומד על 3.6% לעומת 2.4% מבוגרי החינוך הממלכתי-דתי.

גם בתחום האמנות ואומנויות ניתן לראות פער משמעותי: 2.4% מבוגרי החינוך הממלכתי המשיכו ללימודים בתחום זה לעומת 1.1% מבוגרי החינוך הממלכתי-דתי.

מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה, שמואל שטח, אמר: "כדברי הגאון מוילנא שראה את החיבור בין ידיעת שאר החכמות לבין עומק ידיעת התורה, משמח לראות את ההתקדמות ביכולתם של בוגרי החינוך הממלכתי-דתי לשלב בין תורה ואקדמיה. נתונים אלה מהווים ברובם תעודת כבוד לציונות הדתית שהצליחה, במקביל לגידול בלימוד התורה, להגדיל את לימודי ההשכלה".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו