מוטי יוגב
מוטי יוגבצילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מתוך הערכה גדולה לתהליך קיבוץ הגלויות והרצון לעודד את יהודי העולם לעלות לישראל ואותנו כאן בישראל להתחזק בקליטה טובה של העולים מכל קצוות תבל, ביקשה כנסת ישראל בשנת תשע"ו/ 2016, לציין כל שנה, את יום העליה והקליטה.

הוצע, לקבוע כי יום העלייה והקליטה, יצוין סביב ז' בחשוון, תאריך היוצא בדרך כלל סמוך לפרשת לך לך, בה מסופר על הציווי לאברהם ללכת לארץ ישראל. ז' בחשוון, הוא גם היום בו אנו מתחילים בבקשה על ירידת הגשמים :"ותן טל ומטר לברכה". בכך כיוונו המחוקקים גם לדברי ר' יוחנן במסכת תענית (ח:) שאמר שגדול יום הגשמים כיום קיבוץ הגלויות, שנאמר :"שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב". (תהילים קכו').

האמת צריכה להיות שכל יום יהיה יום עידוד העליה וחיזוק הקליטה במדינת ישראל, שהרי מדינת ישראל קמה בזכות ועל בסיס גלי העליה שהתעוררו לעלות לארץ מכל קצוות תבל מזה כמאתיים שנה ובפרט במאה וארבעים שנה האחרונות.
תפילת "תקע בשופר גדול לחירותנו ושא נס לקבץ גלויותינו וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו...", היא המבטאת את כמיהתנו בת אלפי השנים ואת המציאות בה מיליוני יהודים בעולם, התעוררו ומתעוררים מסיבות שונות, ביקשו ומבקשים גם כיום, לעלות לארץ ישראל. 

השנה האחרונה, שנת הקורונה, מורכבת מאד לכולם, במיוחד ליהודי העולם. מחד עלו בשנה זו בפועל עד היום, רק כ – 15,000 עולים, כמחצית מהעולים בשנה שעברה, בה עלו לישראל כ- 35,000 יהודים. מאידך, חלה עליה גדולה של למעלה מ 100% בחתך ממוצע של רוב ארצות תבל, ביהודים שפתחו תיקי עליה ועוד אלפים שהתענינו בעליה בטלפונים לנציגויות ישראל ברחבי העולם. "קול דודי דופק", עשרות אלפים מבני עמנו מתעוררים בצל הקורונה לעלות לישראל.  חובתנו, חובתה של ממשלת ישראל, לפעול ככל יכולתנו, לסייע לרצון זה ולפתוח את שערי המדינה, לקליטה פיסית של העולים, להגביר ביום זה ובכלל, את התודעה, ופתוח את הלבבות, לקליטת אחינו ואחיותינו המבקשים לעלות, בעת הזו לארץ ישראל. 

כחבר כנסת לשעבר, בחרתי להיות חבר בוועדת העליה והקליטה, בכדי לפעול ככל יכולתנו לעודד עליה ובעיקר לפשט בירוקרטיות ולסייע לעולים מכל קצוות תבל להיקלט בארץ. לפשט בירוקרטיות של הכשרה והסבה מקצועית וקבלת דיפלומה ישראלית, ליזום אולפני גיור אינטרנטיים, לתקנן מגשרים דוברי שפת העולים שיסייעו בידם להתארגן במקומות מגוריהם, לסייע לעולים במצוקה כלכלית במענקים לרכישת דירה ועוד.

גם כיום, אני משתדל בסיוע לקליטת העליה בכלל והכוונתה למקומות בהם הזרועות פתוחות לקליטה והצורך הדמוגרפי בעולים משמעותי. 

ביום בו מציינת כנסת ישראל את העליה והקליטה, בחרתי לעלות לירושלים, לכנסת - לוועדת העליה והקליטה, להשתדל ולהשפיע גם משם על תשומת הלב והשקעת המשאבים הנדרשים לפתיחת השערים וקליטה טובה של כל יהודי החפץ לעלות לישראל בעת הזו. 

אני קורא לממשלת ישראל ולעומד בראשה, כנסו לפחות פעם בחודש, את וועדת השרים לענייני עליה וקליטה שלא התכנסה מאז כינון הממשלה וקבלו החלטות לפתיחת השערים וקליטת גלי העליה מכל ארצות תבל. אני קורא לכולנו, בכל מקום ומקום, לפעול ככל יכולתנו, לאמץ ולחזק את העולים החיים בתוכנו ודרכם לעודד נוספים לעלות ולבוא להתגורר בערינו ובישובים בהם אנו גרים ולדאוג לכל צרכיהם, באולפן ודיור, תעסוקה, חינוך וחיי קהילה. 

אני קורא לממשלה ולשר החינוך, קבעו שנים אלו כשנות קליטת עליה, הכניסו במערכות החינוך הפורמלית והלא פורמלית תכנים שיעודדו את בני הנוער לעסוק ולסייע בקליטת העליה. 

שלא נפספס התעוררות והזדמנות זו להביא לארץ עוד עשרות אלפי עולים. יתכן והקורונה תהיה בסופו של דבר הזדמנות גדולה, ובפעולתנו ובעזרת השם, נזכה לראות כאן בשנים הבאות בארצנו, עוד מאות אלפי יהודים מכל ארצות תבל. קיבוץ הגלויות הוא הבסיס לכל תקומתנו בארצנו.