בחינה
בחינהצילום: ISTOCK

תנועת נאמני תורה ועבודה והחוקר אריאל פינקלשטיין מפרסמים היום (שלישי) מחקר חדש אודות הישגי תלמידי ובוגרי החינוך הממלכתי-דתי בתחום האנגלית.

המחקר בדק את הישגיהם של בני ובנות המגזר בבחינות המיצ"ב, בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית - כל זאת בהשוואה לתלמידי ובוגרי החינוך הממלכתי.

למחקר המלא לחצו כאן

מניתוח הנתונים עולה כי אכן ישנו פער מסוים בידע האנגלית בין תלמידי החמ"ד למקביליהם בחינוך הממלכתי, אך תלמידי המגזר מצמצמים אותו משנה לשנה.

כך למשל, מניתוח בחינות המיצ"ב באנגלית (בחינה שנערכת לתלמידים בכיתה ה' ובכיתה ח', י"ג) עולה כי בשנים תשס"ח-תשע"ב בבחינת המיצ"ב של כיתה ה' הפער נע בין 39 ל-46 נקודות, והמשיך להצטמצם ובשנתיים האחרונות הוא עומד על 20 ו-17 נקודות.

לעומת זאת, בכיתות ח' נשאר פער גבוה ויציב לאורך השנים הנע בין 32 ל-41 נקודות, ובשנת תשס"ט הוא טיפס אף ל-47 נקודות.

בחלוקה למגדר, בחינוך החילוני לא ניכר הבדל בין ציוני הבחינות אצל בנים לעומת בנות. מנגד, בקרב תלמידי החינוך הממלכתי-דתי, ישנה עדיפות קלה לאורך השנים לבנות שמצליחות להביא להישגים טובים יותר.

ישנו פער משמעותי בשיעור הניגשים לבחינת 5 יחידות באנגלית בקרב תלמידי החינוך הממלכתי לעומת תלמידי החמ"ד, אך הפער מצטמצם עם השנים. כך למשל, בשנת תשס"ה שיעור הניגשים לבחינת 5 יחידות באנגלית בקרב תלמידי החינוך הממלכתי עמד על 44.5% לעומת 33.5% בקרב תלמידי החינוך הממלכתי-דתי, פער של 11%.

לעומת זאת, בשנת תשע"ח עמד שיעור הניגשים לבחינת 5 יחידות באנגלית בקרב תלמידי החינוך הממלכתי על 55.9% לעומת 48.6% בקרב תלמידי החינוך הממלכתי-דתי, פער של 7.3%. אם כך, על אף שהפער הצטמצם עם השנים הרי שהוא עדיין פער משמעותי ולא מבוטל.

21.4% מתלמידי החמ"ד ניגשו בשנת תשס"ה לבחינת 3 יחידות אנגלית לעומת 16.8% בקרב תלמידי החינוך הממלכתי, פער של 4.6%. לעומת זאת, עד לשנת תשע"ח התחולל מהפך כך ששיעור תלמידי החינוך הממלכתי-דתי שניגשו לבחינת 3 יחידות באנגלית היה נמוך יותר משיעור זה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי. 11.4% מתלמידי החמ"ד ניגשו לבחינה לעומת 13.5% בקרב תלמידי החינוך הממלכתי.

באשר לציונים, לתלמידי החינוך הממלכתי-דתי ישנה עדיפות קלה בציון בבחינת 5 יחידות (87.3 לעומת 86.7), לתלמידי החינוך הממלכתי ישנה עדיפות קלה בבחינת 3 יחידות (74.5 לעומת 73.4) ואילו בבחינת 4 יחידות הציון זהה בשני סוגי הפיקוח (79.7).

בנוגע לפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, הציונים מצביעים על פער משמעותי בין בוגרי החינוך הממלכתי לבוגרי החינוך הממלכתי-דתי: בשנת 2000 הפער עמד על 11.1 נקודות ונשאר יציב עד לשנת 2004.

לאחר מכן, בשנים 2008-2005, ירד משמעותית הציון הממוצע של בוגרי החינוך הממלכתי-דתי והפער עלה בהתאם לכ-15 נקודות. מאוחר יותר הפער הצטמצם והוא נע במרבית השנים בין 11 ל-12 נקודות כאשר בשנת 2018 הוא עמד על 10.9 נקודות, בדומה לשנת 2000.

בכל הנוגע לחלוקה למגדר, נתוני פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית מלמדים על עדיפות ברורה של גברים על נשים גם בקרב בוגרי החינוך הממלכתי וגם בקרב בוגרי החמ"ד.

עם זאת, הפער בין המגדרים בקרב בוגרי החמ"ד נמוך יותר לעומת הפער בקרב הניגשים החילונים לבחינות האנגלית הפסיכומטרי: פער הציונים בין גברים ונשים בוגרי חינוך ממלכתי-דתי עומד על 11.1 נקודות (109.9 לגברים לעומת 98.8 לנשים) בעוד שבקרב בוגרי חינוך ממלכתי פער הנקודות בין גברים ונשים עומד על 9.4 נקודות (121 לגברים לעומת 111.6 לנשים).