פורסם מתווה לפתיחת הישיבות הציוניות

בעת חזרה למוסד ובכל יום יש לחתום על הצהרת בריאות+מדידת חום. יש לשמור את התוצאות למשך 24 שעות.

יהונתן גוטליב - ערוץ 7 , י"א בחשון תשפ"א | עודכן: 08:10

פורסם מתווה לפתיחת הישיבות הציוניות-ערוץ 7
עמדת בדיקת קורונה בכניסה לישיבת ההסדר קרני שומרון
צילום: איגוד ישיבות ההסדר

איגוד ישיבות ההסדר ואיגוד הישיבות הגבוהות פרסם הערב (חמישי) את המתווה לפעילות בישיבות הציוניות.

הנה המתווה כפי שהגיע לידי ערוץ 7:

הגדרת קפסולות

א. קפסולה 'מסלול פתוח'- עד 18 איש: רשאים לצאת מן המוסד בפיקוח ראש המוסד. חייבים בעטיית מסיכה במשך כל זמן השהיה במוסד, גם בעת הלימוד. צריכים לשמור מרחק 2 מ' בין חברותא לחברותא. אינם רשאים לשהות בפנימיית המוסד עם חברי קפסולות אחרות.

ב. קפסולה 'מסלול סגור לא מתמזג'- עד 50 איש: אין יציאות מהמוסד למעט לפעילות ספורט ללא מגע עם מי שאינם חברי קפסולה, ולאחר 14 יום מהחזרה מהחופשה - במקרים מיוחדים בלבד באישור ראש מוסד. יציאה קבוצתית הביתה- לאחר 14 יום לכל הפחות.

ג. קפסולה 'מסלול סגור מתמזג'- עד 50 איש במשך שבועיים ראשונים, ובמידה ואין תחלואה מותר מיזוג עד 250 איש. אסורה כל יציאת תלמידים מהמוסד למשך 30 יום, ומי שיוצא אינו חוזר לקפסולה.

• מומלץ לפצל קבוצות כך שמספר חבריהן יהיה פחות מהמותר, כדי להמנע מהדבקות.

• חובת ראשי המוסד לוודא כי התלמידים שומרים על הנחיות משרד הבריאות גם בעת שהיה מחוץ למוסד, ולפיכך כל אישור יציאה צריך להיות באישור ראש המוסד.

• תלמיד שהפר את הנחיות משרד הבריאות בעת שהיה מחוץ למוסד או שהה באירוע בעל סיכון להידבקות בניגוד לכללי המוסד- אינו רשאי לשוב למוסד עד ביצוע בדיקה חמישה ימים לאחר האירוע.

• בעת חזרה למוסד, ובכל יום יש לחתום על הצהרת בריאות+מדידת חום. יש לשמור את התוצאות למשך 24 שעות

ד. קליטת תלמידים:

1. מי שבא במגע עם חולה או מגע משמעותי עם מבודד, או מי שיש במשפחתו מבודד- לא ישהה במוסד עד תום תקופת הבידוד של המבודד איתו בא במגע או עד שהמבודד יקבל תוצאת בדיקה שלילית. מגע משמעותי = כל מגע פיזי, או שהיה יחד עם החולה בחלל סגור למשך רבע שעה, או במקרה ששניהם חבשו מסיכות- שהיה של רבע שעה במרחק של פחות משני מטר.

2. תלמיד חולה או בעל תסמינים לא ייכנס למוסד עד חלוף 48 שעות מהתסמינים או באישור רופא משפחה.

3. תלמיד מחלים: חלות עליו כל חובות ההתנהלות במוסד, למעט חובת בידוד באם בא במגע עם חולה. מחלים הינו בעל אישור מחלים מרופא משפחה או קופת חולים. הגדרת מחלים- הוראות משרד הבריאות.

4. התלמידים יחתמו בטרם הגעתם למוסד על הצהרת בריאות ובה הסכמתם לכללי הבידוד המניעתי של הקפסולה ומשך השהיה הנדרש, וכן טופס תשאול אישי על מצב בריאותם ושלא שהו בקרבת חולה או מבודד.

5. תלמיד שאינו חש בטוב לא יחזור למוסד עד 48 שעות מסיום התסמינים ולאחר אישור מרופא המשפחה.

ה. התמגנות- קמפוס, אנשי צוות, תלמידים:

1. אוורור: התקנות מחייבות אוורור ככל הניתן. יש להשאיר חלונות פתוחים כל העת בכיווני אויר מנוגדים. מומלץ בחום להתקין מסנני HEPA אנטי בקטריאליים. מצ"ב נוהל למזעור סכנת הידבקות במקומות סגורים.

2. אסורה כניסת אנשי צוות לחלל קפסולה סגורה, בניגוד למה שהיה בזמן אלול. ניתן לבנות לאנשי צוות קפסולה ייעודית בתוך חלל הקפסולה, בעלת מחיצות אטומות מהרצפה ועד גובה 5.2 מ'.

3. שיעורים באוויר הפתוח מותרים, תוך שמירת מרחק 2 מטר וחבישת מסיכות על ידי המשתתפים. מעביר השיעור אינו חייב במסיכה אם הוא מרוחק מרחק של 2 מטר או קיים מסך אטום קשיח מעל לגובה הראש של מעביר השיעור והמשתתפים.

4. על כל השוהים במוסד לעטות מסיכה על הפה והאף בכל משך השהיה במוסד ובכל הפעילויות כולל לימוד, תפילה ושיעור, למעט בעת שינה, אכילה ורחצה. לאחר 14 יום מהשיבה מחופשה, ניתן להסיר מסיכות בעת לימוד עם חברותא קבועה ובעת השהיה בחדר למתגוררים באותו חדר. תלמיד קפסולה שאינו מתגורר בחדר רשאי להיכנס לחדר אחר כשהוא עוטה מסיכה בלבד. על אף ההיתר, ממליץ משרד הבריאות להחמיר בעטיית מסיכה ככל הניתן, שכן היא הכלי הטוב ביותר למניעת הדבקה. מצ"ב הנחיות לעטיית מסיכה באתר משרד הבריאות.

5. מומלץ לקבוע מקומות קבועים ובמקום קבוע, כדי להקל על חקירה אפידמיולוגית בעת הצורך.

6. פעילות לימוד בבית מדרש במוסדות תעשה במרחק של 2 מ' בין הלומדים ככל הניתן.