היכן הרזומה של אברהם?

התורה רוצה ללמד אותנו כבר במפגש הראשון שלנו עם אומות האומה את הידע הבסיסי שעומד ביסוד הקיום של עם ישראל.

הרב שלמה סובול , י"ב בחשון תשפ"א

היכן הרזומה של אברהם?-ערוץ 7
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

כל מועמד המנסה להתקבל לעבודה חשובה, מציג רזומה שבו מתוארים קורות החיים שלו, ניסיון החיים שלו, ועוד דברים שיאירו באור חיובי את דמותו. כך גם בפרשתנו היינו מצפים שהתורה תתאר גם את הרזומה של אברהם אבינו שנבחר יחד עם שרה להיות המייסד של עם ישראל.

לאברהם אבינו יש רזומה מעולה. המדרשים מלאים בסיפורים המתארים כיצד אברהם מגיל קטן הכיר את בוראו, כיצד כבר בצעירותו נלחם בעבודה זרה שהייתה נפוצה בתקופתו, את המחיר הכבד ששילם על כך כאשר כמעט נשרף בכבשן האש, ואת הניסים הגדולים שקרו לו. אך מדוע אין זכר לכל זה בפסוקים?

בנוסף לכך, המפגש הראשון שלנו עם אברהם היה בסוף פרשת נח כאשר סופר על לידתו ועל משפחתו, ובתחילת הפרשה שלנו אנו כבר מדלגים לדיבור של ה' לאברהם בגיל 75. לאן נעלמו בתורה 75 שנים קסומות של פעילות ואמונה?

השאלה מתעצמת לאור העובדה שבשבוע שעבר כאשר קראנו על נח, התורה תיארה אותו כ"איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלקים התהלך נח", ורק לאחר מכן נאמר "ויאמר אלקים לנח". ואילו אצל אברהם אין שום תיאור על צדקותו, אלא ישר הקב"ה פונה אליו. מדוע?

ננסה ללכת בשיפולי גלימתו של המהר"ל מפראג. אילו התורה הייתה מאריכה בסיפור צדקותו של אברהם אבינו, היה מקום לטעות ולומר שהבחירה האלוקית באברהם, היא בחירה פרטית באברהם בגלל צדקותו, וממילא היא תלויה בצדקות ובמעשים טובים, ולכן אם חלילה המעשים ישתנו לרעה, הבחירה תתבטל. וכך אמנם היה אצל נח. הבחירה להציל את נח מהמבול הייתה בגלל צדקותו, והיא אכן הייתה תלויה במעשיו הטובים.

לעומת זאת אצל אברהם אבינו הבחירה היא בחירה כללית בו ובזרעו, והיא אינה תלויה במעשים, ולכן הבחירה היא נצחית ואינה יכולה להשתנות. האהבה של הקב"ה לעם ישראל היא "אהבה שאינה תלויה בדבר" – הבחירה היא אלוקית ולא תלויה במעשים של עם ישראל, ולכן "אינה בטלה לעולם". ולכן התורה לא הזכירה את מעשיו הטובים של אברהם, כדי להדגיש שהבחירה בו היא לא מצד עצמו, אלא מצד האומה הישראלית העתידה לצאת ממנו.

זוהי בשורה עצומה וחשובה שהתורה רוצה ללמד אותנו כבר במפגש הראשון שלנו עם אומות האומה בספר בראשית. עם תחילת היווצרותו של עם ישראל, חשוב שנדע את הידע הבסיסי שעומד ביסוד הקיום של עם ישראל, שהקשר בין עם ישראל לריבונו של עולם מבוסס על בחירה אלוקית שלא ניתנת לביטול.

יחד עם זה, חשוב לא פחות לזכור שהדרך שבה תתגלה אותה ברית בין עם ישראל להקב"ה, האם זה יהיה בקלות או בקושי, במהירות או לאט, תלויה בבחירה שלנו כבני אדם. אנחנו לא יצרנו את הברית, הברית היא יצירה אלוקית, אבל אנחנו מנהלים את הקצב שלה ואת המאפיינים שלה על ידי התנהגותנו. ככול שנרבה בתורה, במצוות, במידות טובות, כך הברית תתממש במהירות ובקלות.

הרב שלמה סובול הוא ראש ארגון רבני ברקאי ורב קהילת שערי יונה מנחם במודיעין

 

...