בין בעלי החנויות שאיימו למרוד ולפתוח בניגוד להנחיות, היו כאלה שבכל זאת פתחו היום, בתחושה שכבר אין להם מה להפסיד. עדיין, רוב החנויות נותרו היום סגורות – בתקווה שביום ראשון כבר יוכלו להיפתח באופן חוקי ומסודר. מתוך חדשות כאן.