אתר הצבעה בארה"ב
אתר הצבעה בארה"בצילום: ISTOCK

הרב בן ציון מוצפי הבהיר אמש לאחד מתלמידיו המתגורר בארצות הברית כי אין להיכנס לכנסיה כדי להצביע בקלפי המוצבת שם.

"לכבוד מורי ורבי, כתושב אמריקה, אנחנו הולכים לבחירות ביום שלשי והקלפי הוא באולם שבחצר הכנסייה, האם מותר ללכת שם? יש לציין שבאולם זה לא מתקיימות תפלות שלהם", שאל התלמיד ודבריו צוטטו באתר 'כיכר השבת'.

בתשובה כתב הפוסק: "שאלה זו הוצגה בפני הגאון רבנו עובדיה הדאיה ז"ל, בשו"ת 'ישכיל עבדי' חלק ח' חאו"ח [סימן כ סעיף מ"ו], וכתב אודות הקלפי של הבחירות שנמצא בבית תפלתם, אם מותר להיכנס לשם, וכתב, שהדבר פשוט שאסור להיכנס לכנסיה שלהם ששם תלוי שתי וערב, ומקור לסטרא אחרא, והנכנס לשם לא יבצר ממנו השראת טומאה של הסטרא אחרא, ויפגל גופו ונפשו".

הקלפי הרלוונטית מוצבת בכנסיה באיזור קראו הייטס. זו הפעם השניה השנה שתושבי קראון הייטס מתמודדים עם הבעיה ההלכתית האמורה. הפעם הראשונה הייתה לפני חודשים אחדים בעת הבחירות המקדימות על זהות נציג המפלגה הדמוקרטית.

באתר החב"די COL פורסמה חוות דעת הלכתית של רב שכונת קראון הייטס, הרב יוסף ישעיה ברוין, לפיה הצבעה בכנסייה מותרת רק כאשר הקלפי מוצבת בחדר שאינו חדר התפילה, וזאת, בהיעדר חלופה אחרת.

בדיווח צוטטה קריאתו של העסקן המקומי יענקי ברמן להצביע בשכונת פלטבוש הסמוכה.