פרופ' בעז בן משה מאוניברסיטת אריאל סיפר על הלוויין החברתי שביום חמישי הקרוב ישוגר לחלל מתוך תחנת החלל (ISS) שבה הוא שוהה כעת: "הוא לוויין זעיר שמטרתו להציג יכולת שידור אופטית מהחלל לכדור הארץ".