שר האוצר
שר האוצר צילום: לע"מ

בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש אוקטובר נמדד גירעון בסך של 20.3 מיליארד ש"ח, לעומת חודש אוקטובר אשתקד בו נמדד גירעון תקציבי בסך של 6.7 מיליארד ש"ח, כך מפרסם משרד האוצר.

החל מחודש מרץ החלו להתבטא ההשפעות של משבר הקורונה על המשק הישראלי ועל הפעילות התקציבית.

משבר הקורונה משפיע באופן משמעותי הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות, השפעה המתבטאת בעליה בהוצאות הממשלה ומנגד בירידה בהכנסות ממסים, ובכך שהביטוח הלאומי אינו מפקיד עודף הכנסות על הוצאות שנוצר מפעילותו עד לסוף חודש אוקטובר, על מנת לשמור יתרות לחודשים הבאים בהם צפוי המוסד לסיים בגירעון תזרימי. כנגזרת מההשפעות אלו גדל הגירעון למימון כפי שיפורט בהמשך.

בחודשים ינואר עד אוקטובר נמדד גירעון בסך 122.7 מיליארד ש"ח לעומת גירעון בסך 37.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (נובמבר 2019 – אוקטובר 2020) עומד על 10.1% מהתמ"ג (גירעון בסך 137.1 מיליארד ש"ח).

בפעילות למימון נמדד בחודש אוקטובר גירעון בסך 20.3 מיליארד ש"ח. גיוס הון (ברוטו) מקומי בחודש אוקטובר הסתכם בסך של 17.6 מיליארד ש"ח. גיוס הון (ברוטו) בחו"ל בחודש אוקטובר הסתכם בסך של 7.0 מיליארד ש"ח. פירעונות הקרן על החוב הממשלתי מקומי ובחו"ל הסתכמו ב-10.7 מיליארד ש"ח.

יתרות הממשלה בבנקים ירדו כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו בסך של 6.3 מיליארד ש"ח.