אבדה גדולה

הרב חגי לונדין סופד לרב יונתן זקס זצ"ל: "מחשובי הוגי ומסבירי היהדות בדור האחרון"

הרב חגי לונדין , כ' בחשון תשפ"א

הרב יונתן זקס
הרב יונתן זקס
חורי וידן

הרב זקס זצ"ל, מחשובי הוגי ומסבירי היהדות בדור האחרון נפטר. גם אותו וגם את הרב שטיינזלץ זצ"ל - לא זכיתי אף פעם לפגוש אישית אולם הם שימשו לי, ולרבים מחבריי הרבנים, השראה כיצד להגיש את היהדות למאה ה2

הנגשת תכנים רוחניים לתרבות הנוכחית איננה רק עניין טכני של שימוש בכלים מודרניים כדוגמת פייסבוק, וגם לא רק תרגום סגנוני לשפה המודרנית אלא יותר מכך

זוהי היכולת לקחת תכנים תורניים נצחיים ולזהות באופן אינטואיטיבי מה נקודת הממשק לדור הנוכחי

כדוגמת אומנים גדולים יש כאן ניצוץ של גאונות שהוא נחלתם של מעטים. הרב זקס היה אחד מהם

יהיה זכרו ברוך