הרב יונתן זקס
הרב יונתן זקס חורי וידן

"וה' ברך את אברהם בכל". 

"רבי שמעון בן יוחי אומר: אבן טובה היתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא, ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם - תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה" (בבא בתרא טו)

ר' שמעון בר יוחאי בחר לתאר את ברכתו של אברהם בתור "אבן טובה התלויה בצווארו" שהיא מקור הברכה. אברהם משוטט בכל הארץ ומכוחו מתרפאים כולם. הוא מחזיק בצוואר, אם תרצו במיתרי הקול או אולי בכיוון הראש, את מקור הברכה לכל הסביבה שבה הוא חי. פטירתו של אברהם מן העולם מותירה את העולם שומם. איש אינו מקרין את עוצמת הברכה הזו. הברכה מהגרת לגלגל החמה. לשמש המאירה יש כוח להקרין תחושת ריפוי לכל: "שמש - מרפא בכנפיה". 

שלוש תמונות אישיות שחוויתי עם המנהיג הגדול הזה: 

1) כנס לימוד: 
את הרב סאקס פגשתי לראשונה לפני כמעט 25 שנה, עת יצאתי עם משפחתי לשליחות של תנועת בני עקיבא באנגליה. ביום הראשון לכניסתי לתפקיד חיכה על שולחן העבודה מכתב הזמנה לכנס "לימוד". זו היתה אחת השנים הראשונות של הכנס הזה והעולם הדתי בבריטניה סער בעקבותיו.

הרעיון של כנס לימוד הוא הזמנה ללימוד מקורות יהודיים מגוונים בלי קיטלוג של זרם או השקפה. סופרמרקט ענק של לימוד תורה במשך שבוע. המנהיגות החרדית של לונדון החרימה את הכנס והטילה איסור על הרבנים שפועלים מטעם בית הדין של לונדון להשתתף בכינוס. 

כמה ימים אחרי הגעתי קיבלתי הזמנה לביתו של הרב הראשי, הרב סאקס, לשיחת היכרות. במהלך השיחה הוצאתי את ההזמנה לכנס לימוד ושאלתי את הרב לדעתו על השתתפותי כרב התנועה. הוא לא היסס וענה בנחרצות: "זו תהיה מצווה גדולה שתוכל לעשות אם תשתתף בכינוס ותביא איתך מבוגרי התנועה". מאז תנועת בני עקיבא באנגליה משתתפת באופן קבוע בכנס החשוב הזה ומביאה מכוחו של הרב סאקס רוח של סובלנות ושל דיאלוג עמוק עם כל מי שמבקש להיות חלק מהעם. 

2) "לתקן עולם שבור" - 
עם השנים התחזקה ההכרות בינינו ואיתה גם העמיק הקשר. לפני עשר שנים פנה אלי הרב סאקס בבקשה לכתוב הקדמה למהדורה העברית של ספרו "לתקן עולם שבור". שאלתי אותו מהו החלק בספר שבעיניו ראוי להבלטה יותר משאר החלקים. גם הפעם ענה ללא רגע של מחשבה: סיפורו של אברהם שמגלה את אור האלוהים. הוא התכוון למדרש אודות אברהם שרואה ארמון דולק באור יקרות. "אמר תאמר הבירה זו בלא מנהיג? הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו אני הוא בעל הבירה"

זו היתה תמצית תורתו של הרב סאקס. לדעת שהמפגש עם תורת ה' הוא מפגש של התחייבות ושל דיאלוג אין סופי. הוא האמין בכוחה המרפא של התורה, ביכולת התמודדות עם כל אתגרי העולם ושבריו בעזרת חדירה לעומק התורה ולאותיותיה. דמותו של אברהם ריתקה אותו וליוותה אותו כמגדלור כל חייו. וכמו אברהם חי הרב סאקס בתודעה עמוקה של שליחות, של אחריות, של השתדלות להיות מקור של ברכה ולהאיר באור יקרות את עולמו של הבורא ולרומם קרן ישראל בעולם.

3) מיזם 929
לפני שנה וחצי עמדנו לסיים את הסיבוב הראשון של קריאת 929 פרקי התנ״ך ולהתחיל את הסיבוב השני. לקראת האירוע ביקשתי מהרב סאקס לעמוד בראש המפעל הזה בשפה האנגלית. גם הפעם לא היסס. הוא הבין את הכוח של מפגש היהודים עם מקורות היניקה ועם שורשי הזהות שלהם.

הוא חלם כל חייו על שיבתה של התורה לבניה, של היהדות ליהודים. הוא ראה במפעל 929 כמו הגשמה של חלום ושמח להיות הראש המוביל את התנועה הזו לעולם של דוברי האנגלית. הוא התחבר אל הרעיון שהתורה בשפתה, בלשונה, במילותיה - תהיה המפתח לרפואה של החברה ושל העולם. הוא האמין בכוחה של המילה לייצר תנועה בעולם ובכוחן של מילים הוא פעל בכל מקום בעולם. מרגלית טובה היתה בינינו. אבן טובה שכל המביט בה מתרפא. 

חבל על דאבדין ולא משתכחין. 
יהי זכרו ברוך.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו