איטליה
איטליה צילום: אייסטוק

הממשל באיטליה אישר בימים האחרונים תקציב משמעותי לשיקום הגטו היהודי בפדובה במטרה להופכו לאתר מורשת יהודית שיביא להגברת התיירות היהודית במקום.

כפי שנעשה במקומות אחרים משרדי התרבות והתיירות במדינות שונות באירופה מנצלים את תקופת הקורונה בה אין תיירות נכנסת למדינות כדי לשפץ ולשקם אתרי מורשת.

מאחורי פרויקט השיקום באיטליה עומד משרד התרבות המקומי שהקצה תקציב ראשוני לביצוע השלב הראשון של שיקום כולל לגטו היהודי והפרויקט יצא לדרך בהליך מהיר.

העיר פדובה שבאיטליה ידועה בעולם היהודי בשל גדולי תורה שהתגוררו בה כמו מהר"י מינץ ומהר"ם מפדואה.

בעיר התגוררה קהילה יהודית גדולה, אמידה ומבוססת של מגורשי ספרד וצאצאיהם, בהם רבי יצחק אברבנאל. בשנת תס"ז נולד בעיר הרמח"ל, שאף חיבר סדר מיוחד של פזמונים לכבוד חנוכת הבית של ארון הקודש המפואר שניצב יותר ממאתיים שנה בבית הכנסת הספרדי שבעיר פדובה.

הקהילה היהודית עצמה, כקהילות יהודיות אחרות בצפון איטליה, נכחדה בשואה.