פרק 14
'מתנחלים בהר' עם חגי הוברמן: שני גרעינים במשטרה הבריטית

התחנה הבאה שלנו - נוה צוף - המקום שבו הצליחו להתגבר על המשברים הפנימיים ולבנות יישוב לתפארת. חיים פוגל נזכר בימי בראשית.

חגי הוברמן , כ"ב בחשון תשפ"א