מועצת הרבנות הראשית: "לא לאפשר בחינות לרבנות לנשים"

מועצת הרבנות הראשית קבעה כי "יש להתנגד בנחרצות למתן אפשרות לנשים להיבחן במסגרת הרבנות הראשית לישראל".

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ג בחשון תשפ"א

מועצת הרבנות הראשית: "לא לאפשר בחינות לרבנות לנשים"-ערוץ 7
ישיבת מועצת הרבנות הראשית
צילום: דוברות

במהלך ישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל שהתכנסה היום (שלישי) גיבו הרבנים באופן חד משמעי את עמדתו של הרב הראשי הרב יצחק יוסף שקבע באופן נחרץ שהרבנות הראשית לא תבחן נשים במסגרת הבחינות לרבנות.

בישיבה, נדונו מספר נושאים הלכתיים ומהותיים שהמתינו להכרעת חברי מועצת הרבנות הראשית בנוגע לנושאים של בחינות נשים ברבנות, מינוי רבני ערים, ושנת השמיטה.

בפתח הישיבה חיזקו הרבנים חברי המועצה את ידי הרב יוסף ותקפו בחריפות את הקריאה לפגוע בכהונתו.

בהחלטת המועצה, שתוגש לבית המשפט כעמדת הרבנות הראשית בנושא, נכתב כי "יש להתנגד בנחרצות למתן אפשרות לנשים להיבחן במסגרת הרבנות הראשית לישראל או להענקת חסות מטעם הרבנות הראשית לבחינות בהלכה שיערכו לנשים גם שלא במסגרתה".

עוד נכתב בהחלטה כי "תפקידה של הרבנות הראשית, בהקשר דנן, הוא להוות מוסד המסמיך רבנים, ועל הרבנות הראשית להקפיד לפעול במסגרת זו בלבד. זאת, מבלי להביע עמדה ביחס להקמת מערך לימוד ובחינה בתחומים הלכתיים תחת מסגרת אחרת, בדומה למסגרות לימוד ובחינה במקצועות שונים ביהדות, אקדמיות ואחרות, שאין להן כל קשר לרבנות הראשית לישראל".

המועצה אף התייחסה בדבריה לגורמים העומדים מאחורי הבקשה לערוך בחינות לנשים. "לא ניתן להתעלם מכך שהעתירה שבנדון יחד עם הליכים משפטיים נוספים המתנהלים בימים אלו, מהווה חלק ממגמה רחבה לקדם מטרות שזרות לרוח היהדות הנאמנה".

את דבר ההחלטה מסיימים הרבנים חברי המועצה בדברים חריפים העלולים להשפיע על כלל אלפי הנבחנים בבחינות הרבנות, "יש בפריצת גדר זו פגיעה אנושה במסורת ההסמכה העוברת מדור לדור וחובה עלינו כרבנות ראשית לעמוד בפרץ ולגדור את הפרצה. גם אם משמעות הדברים תהיה השבתה של מערך הבחינות וההסמכה לרבנות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל."

לבקשתם של חברי מועצת הרבנות הראשית הרבנים יצחק דוד גרוסמן, יהודה דרעי ורצון ערוסי אליהם הצטרפו שאר חברי המועצה, סוכם כי מועצת הרבנות הראשית תיזום פניה אל שופטי בית המשפט העליון לקיום מפגש פנים אל פנים בו יובהר כי אל לבתי המשפט להתערב בענייני ההלכה המסורה לרבנות הראשית לישראל ולמועצת הרבנות הראשית.

בסיום הישיבה קראו הרבנים חברי מועצת הרבנות הראשית בקול ברור לכלל הציבור לשמור ולהקפיד על הנחיות משרד הבריאות וכמו כן ערכו הרבנים תפילה מיוחדת לעצירת המגיפה בארץ ובעולם ולרפואתם השלימה של החולים.