דרושים מנהיגים - יום אנשי החינוך 2020

המטרה איננה מקדשת את האמצעים - עלינו לוודא שהמטרה היא משותפת והדרך מקדמת ויוצרת יחסים של שיתוף פעולה מתוך כבוד ותחושת ערך.

קרן אור אורן , כ"ג בכסלו תשפ"א

דרושים מנהיגים - יום אנשי החינוך 2020  -ערוץ 7
קרן אור אורן
צילום: באדיבות מכון אדלר

רבות נאמר על השינויים שמערכת החינוך עוברת בשנים האחרונות ובפרט בשנה הנוכחית. נוכח השינויים הרבים ישנה פגיעה במעמדם, בהגדרות התפקיד ובשעות העבודה של אנשי החינוך. אלו משפיעים על שחיקה מהירה מבעבר.

אך הגורם המורכב ביותר עליו יעידו אנשי החינוך כגורם השחיקה המרכזי, הוא התמודדות עם "בעיות ההתנהגות" שחווים הן מצד התלמידים והן מצד ההורים.

לצערנו הרב, נראה כי הרכבת ירדה מהפסים, בכל הקשור למערכות היחסים במערכת החינוך. בעיות ההתנהגות במערכת החינוך, הולכות ומתעצמות. ואף כיום מתחילות בשלב מוקדם מאוד של הילדים במערכת החינוך כבר בגיל הגן. אנו עדים למקרים קשים של אלימות מילולית פיזית ויחסים בלתי הולמים.
בעיות אלו נובעות בעיקרן משינויים החלים על מערכות היחסים של אנשי החינוך עם תלמידיהם הוריהם. ואף ניתן לומר כי למשוואה נכנסים גורמים נוספים המשפיעים ומושפעים כגון: הורי התלמידים, הנהלת המוסד, הרשות המקומית והפיקוח.

דוגמא לשינוי שהמערכת חווה: אם בעבר המחנך זכה לכבוד מתוקף תפקידו, גילו ומעמדו. כיום אין הדבר מחייב ולמעשה, ההיפך הוא הנכון.

איש חינוך שיבוא מול תלמידיו וינסה לפעול וללמד מתוקף מעמדו ובאופן של מרות ותקיפות, סביר כי יפגוש ביחס של זלזול, חוסר אמון וכוחניות מצד תלמידיו ואף הוריהם. לא זו בלבד, ייתכן שגם המערכת לא תעמוד מאחוריו כבעבר וגם הנהלת המסגרת החינוכית תתנער מהתנהגותו.

לצערנו הרב, כאמור מערכת היחסים הזו נמצאת כיום במשבר רציני משני צידי המתרס. על אנשי החינוך לקחת את המושכות לידיהם, לזכור כי יש בידם כוח והשפעה רבה על דור המחר, על פני החברה בעתיד. מהמקום הזה לפעול "כמבוגרים האחראים" ולתפוס פיקוד על מערכת היחסים עם התלמיד וההורים.
היות והשיח הרווח בימים אלו, רואה בערכים של שוויון זכויות, דמוקרטיה, הגשמה עצמית, "הזכות לכבוד והחובה לכבד" כעניין בסיסי המחייב את המציאות. ישנה ציפייה מצד התלמידים, ההורים והמערכת שאנשי החינוך יפעלו כמנהיגים. מנהיגים שביכולתם להוביל הן את הכיתה והן כל אחד מתלמידיה למיצוי הפוטנציאל. ולשפר ולעצב את פני החברה והדור הבא.

מכאן, חשובה ההבנה כי עבודה על מערכות היחסים הן המפתח ליצירת מערכת חינוכית מיטבית. בה פועלים כל חבריה בשיתוף פעולה להשגת מטרה משותפת ולטובת כל אחד מהגורמים במערכת.

אין כל ספק ששינוי במערכות היחסים הלכה למעשה, תתרום, למיגור והפחתה משמעותית בבעיות התנהגות כגון: אי קבלת מרות, חוצפה, אלימות מילולית ואלימות פיזית. ועכשיו יותר מתמיד זה הזמן. כן דווקא בשנה מורכבת שכזו, להוביל לערבות הדדית, כבוד ודוגמא אישית. עלינו לעלות את מערכת היחסים הזו לרכבת הנכונה ולהשתמש ביכולת ההשפעה שלה על החברה כולה.

לשם כך נדרש משני הצדדים להבין: התנהגות היא מטרתית- אדם בוחר לפעול בדרך כזו ולא אחרת, מתוך אמונה שבדרך הנבחרת על ידו יש לו את הרווח המירבי. כאשר הרווח והמטרה הבסיסית של כולנו לחוש בעלי ערך ותחושת שייכות. מכאן תלמיד אשר פועל בחוצפה מאותת כי הדרך בה בחר מוטעית ועלינו לעזור לו למצוא את הדרך שתטיב עימו.

בדרך להשגת מטרה יש דרכים רבות להשגתה - ההבנה שאנו בוחרים בדרך ויש לנו אחריות עליה. יש הבדל אם הדרך הנבחרת היא שונה מדרכו של אחר, אך אינה פוגעת ומזיקה ואף מובילה לתוצאה הרצויה. לבין דרך שפוגעת בצד הבוחר או בצד השני ומכאן תתקיים פגיעה בתחושת שייכות. שכן במצב זה, נראה כי המטרה איננה משותפת וזה כאמור תפיסה שגויה ביסוד. תפקידנו כמחנכים להראות את הדרכים האחרות להשגת אותה המטרה. תמיד יש דרך חיובית, בונה ומיטיבה, לעיתים נדרשת עזרה למציאתה.

התלמידים מגיעים למסגרת עליה מופקדים אנשי החינוך. במסגרת יש כללים וחוקים שמטרתם לסייע להתמצא ולהצליח לפעול למטרה משותפת תוך שמירה על כבוד ושיוויון ערך. אך הם יוצרים גם מתחים, לחצים ומבחנים ברמה היומיומית, אלו יוצרים חששות ופחדים ומסיטים אותנו מהדרך הראשית. עלינו לזכור, מטרת הגבולות והחוקים לעזור ולשמור עלינו, ועל כן עליהם להיות במינון הנכון ובאופן שמסייע לשני הצדדים ולא מכביד.

המטרה איננה מקדשת את האמצעים - עלינו לוודא לאורך כל הדרך שהמטרה היא משותפת והדרך מקדמת ויוצרת יחסים של שיתוף פעולה מתוך כבוד ותחושת ערך.

יחסים של כבוד הדדי ושיוויון ערך במערכת החינוך, מתחילים בדוגמא אישית ושינוי בזויות ראייה והם הכרחיים היום יותר מתמיד. יום המחנך 2020 זה הזמן לומר תודה רבה לאנשי החינוך על המסירות והעשייה המורכבת והקשה בימים אלו ובכלל.

יחד עם בקשה לקחת אחריות על מערכות היחסים, על מנת לקדם את החינוך והחברה למקום טוב יותר. כי ללא ספק לאנשי החינוך יש את יכולת הנהגה והשפעה לכך, כל אחד בחלקת האלוהים שלו, וכולם יחד למען החברה והחיים שלנו במדינת ישראל.