Yaakov Tesler Tessler טסלר
Yaakov Tesler Tessler טסלר Noam Revkin Fenton/Flash90

יו"ר הוועדה לפניות הציבור, ח"כ יעקב טסלר, פתח השבוע במסגרת דיוני הוועדה סדרת ישיבות עם כל משרד הממשלה, שידונו בהסדרת מעמד אגפי פניות הציבור במשרדי הממשלה וביחידות הסמך.

מדי שנה עולה מספרם של הפונים למשרדי הממשלה. זה נובע מכמה סיבות ובראשן הנגשת דרכי הפנייה. אולם במקביל, מעמד הממונים דווקא נשחק. מעמדם אינו מוסדר, לא מוקצה די כוח אדם, אין שיפוי לשעות כוננות ואין אופק קידום ביחידות פניות הציבור.

התוצאה הישירה היא פגיעה באיכות השירות הניתן לפונים ולשם כך יזם יו"ר הוועדה את הישיבה, שהיא כאמור, ראשונה מתוך סדרת דיונים שיתקיימו בנושא כדי למפות את הצרכים ולגבש המלצות למשרדי הממשלה, נציב שירות המדינה וככל ויידרש גם יבוצעו שינויי חקיקה.

בישיבת הוועדה השתתפו כ- 45 ממוני פניות ציבור, נציגי משרדי הממשלה ויחידות הסמך, נציב שירות המדינה, ההסתדרות, אגף התקשוב, ממונה השכר באוצר ועוד.

יו"ר הוועדה ח"כ טסלר שפתח את הישיבה אמר: "מדובר באחת מישיבות הוועדה החשובות שקיימנו בוועדה. לכל אזרח מגיע לקבל שירות מיטבי ומענה יעיל ומהיר מכל משרד ממשלתי. הבעיה אינה נעוצה אצל הממונים על אגפי פניות הציבור העומדים בחזית ונותנים מעצמם את המרב, מעל ומעבר, כדי לתת את המענה הטוב ביותר לאלפי הפונים. הבעיה היא בהגדרת מעמדם במשרד ואי הסדרתם כגוף חזק ויעיל עם שיניים".

היו"ר הוסיף ואמר: "הנושא קרוב לליבי. אנחנו שלוחי ציבור ונשלחנו לתפקידנו הציבורי כדי לטפל ולסייע בפניות הציבור וכמדומני כולם פה באותה תחושת שליחות. היחס לפונים צריך להיות כמו ללקוחות והוא חייב להיות ראשון במעלה סולם העדיפויות ולא בתחתית. זה הפנים של המשרד והמשוב הכי טוב מהציבור. כרגע, היחס של המשרדים ליחידות פניות הציבור נמצא בתחתית. לפעמים אני חושב, שלא רוצים לתת לאזרח מענה".

אריק קלנר, ראש אגף פנ"צ במשרד ראש הממשלה, הודה לח"כ טסלר על הבאת הנושא הזה לסדר היום הציבורי. "חמש שנים אנחנו מנסים לעשות שינוי, אך ללא הצלחה. זה נובע משתי סיבות. האחת, מחסור בארגז כלים, הנובע מחוסר בכוח אדם ותקציב - השני, הסדרה ארצית שתגדיר את המעמד, כוח האדם וכדומה".

קרן שירוני, מהמשרד לשירותי הדת, ציינה את המורכבות של תפקיד ממוני פניות הציבור: " התקן שלנו מ-08:00-16:00 אבל אנשים נפטרים בכל שעות היממה. אני מביאה את הטלפון הנייד שלי לאנשים אחרי שעות העבודה, כי אין ברירה אחרת. אנשים לא מתאמים את הפטירה שלהם בהתאם לשעות קבלת הקהל שלנו..."

במהלך הדיון נשמעו הקשיים איתם מתמודדים ממוני פניות הציבור והועלו הצעות לייעול ולשדרוג. כמו כן נשמעו דבריהם של נציגי נציב שירות המדינה, האוצר והסתדרות העובדים.

יו"ר הוועדה יעקב טסלר סיכם את הישיבה ואמר כי זו ישיבה ראשונה מתוך סדרת ישיבות שיימשכו ככל וידרש, על מנת למפות את הצרכים והצעדים הנדרשים כדי להסדיר את מעמדם הארגוני של ממוני הציבור, שכרם ותנאי העסקתם, ואת הסנכרון והממשק בין הגופים נותני השירות בתוך המשרד.

"אין הדין שווה בכל משרד ומשרד. אבקש מכל ממוני פניות הציבור הנמצאים כאן, להעביר את הצעותיהם לייעול ושיפור ואת הנושאים הטעונים תיקון. צריך להגיע למצב שמשרדי הממשלה יתייחסו ליחידת פניות הציבור בצורה הראויה לה, ולא כאל אגף מיותר וטורדני".