משבר הקורונה: 23,500 דורשי עבודה עולי אתיופיה נרשמו בשירות התעסוקה

לקראת חג הסיגד, שירות התעסוקה מפרסם את נתוני האבטלה של עולי אתיופיה מאז פרוץ משבר הקורונה.

אורלי הררי - ערוץ 7 , כ"ח בחשון תשפ"א

שירות התעסוקה
שירות התעסוקה
צילום: שירות התעסוקה

לקראת חג הסיגד: שירות התעסוקה מפרסם הבוקר (ראשון) את נתוני האבטלה של עולי אתיופיה מאז פרוץ משבר הקורונה.

נתונים אלו מתייחסים רק לאזרחי ישראל שנולדו באתיופיה, ולא כאלה שהוריהם או סביהם נולדו שם. עולי אתיופיה מהווים 23.5 אלף מכלל דורשי העבודה שנדרשו בשירות התעסוקה מאז פרוץ המשבר, ומהווים כ 2% מכלל 1.12 מיליון דורשי העבודה שנרשמו בחודשים מרץ עד אוקטובר בשירות התעסוקה.

בפילוח גילאי של דורשי העבודה, ניתן לראות כי קבוצת הגיל 35-50 מהווה שיעור משמעותי יותר בקרב דורשי העבודה עולי אתיופיה בהשוואה לשיעור שמהווה קבוצה זו באוכלוסייה הכללית עם פער ממוצע של 9.5% בחודשים מרץ עד אוקטובר. כך למשל, בחודש אוקטובר היוותה קבוצה זו בקרב דורשי העבודה עולי אתיופיה 37.5% מכלל דורשי העבודה עולי אתיופיה לחודש זה לעומת 28.9% שהיוותה באוכלוסייה הכללית, פער גדול עוד יותר נרשם בחודשים ספטמבר, יולי ומרץ אז הפער היוותה קבוצה זו בקרב דורשי העבודה עולי אתיופיה 43.5%, 41.6% ו 43%, בהתאמה.

זאת, כאשר הפער בין השיעור שהיוותה קבוצה זו בקרב עולי אתיופיה לעומת מה שהיוותה באוכלוסייה הכללית עמד על 11% במרץ, 11.1% ביולי ולא פחות מ-13.3% בספטמבר.

נתון זה משמעותי מאוד, משום שקבוצת הגיל 35-50 היא המשמעותית ביותר בכוח העבודה, הן מספרית והן איכותית במובן של מיומנות, ניסיון וותק. הפער עשוי לנבוע מכך שמבנית עולי אתיופיה עובדים בשיעורים גבוהים יותר בענפי תעסוקה שנפגעו יותר ממשבר הקורונה, כפי שניווכח בחלוקה לפי משלחי יד.

לצד זאת, יש לשים לב כי קבוצה זו מהווה שיעור משמעותי יותר בקרב החוזרים לעבודה בקרב עולי אתיופיה מאשר באוכלוסייה הכללית. כך למשל, בחודש אוקטובר היוותה שיעור של 47.6% מכלל החוזרים לעומת 34.2% באוכלוסייה הכללית, פער דומה נרשם לכל אורך חודשי המשבר.

יצוין, כי בפילוח השוואתי של קבוצת הגיל 50+ בקרב עולי אתיופיה לעומת האוכלוסייה הכללית נרשם הבדל משמעותי מאוד – כל למשל, בחודש אוקטובר היוותה קבוצה זו כ 12% לעומת 18% באוכלוסייה הכללית, בספטמבר 9% לעומת 20% ובראשית המשבר בחודש מרץ עמד הפער על כ 7% כאשר בקרב עולי אתיופיה שיעור קבוצה זו היווה 13.6% לעומת 21.2% באוכלוסייה הכללית.

פער זה עשוי להיות מוסבר בכל הנוגע לאוכלוסיית הצעירים, ניתן לראות שקבוצת העובדים מתחת לגיל 34 מהווה שיעור דומה מכלל דורשי העבודה בכל חודש הן בקרב עולי אתיופיה והן בקרב האוכלוסייה הכללית. כך למשל, באוקטובר היוו צעירים עולי אתיופיה כ 51% מכלל דורשי העבודה לעומת 53% באוכלוסייה הכללית, וביתר החודש הנתונים די דומים.

קבוצת הגיל 35-50 בקרב דורשי העבודה מאז פרוץ המשבר:

בני 35-50 היא קבוצת הגיל המשמעותית ביותר בכוח העבודה, זאת הן מחמת הוותק, הניסיון והמיומנות והן מחמת שיעורם בכוח העבודה. היות ונרשמו הבדלים משמעותיים בשיעור קבוצה זו בקרב דורשי העבודה בקרב עולי אתיופיה לעומת האוכלוסייה הכללית, להלן נתונים מפורטים אודות קבוצה זו:

סוג התביעה וסיבת הרישום בקרב בני 35-50:

בכל הנוגע לסוג התביעה (היינו – דמי אבטלה לעומת הבטחת הכנסה) הנתונים בין עולי אתיופיה לאוכלוסייה הכללית בקבוצה זו כמעט וזהים, כך למשל באוקטובר 95.3% מהתביעות בקרב עולי אתיופיה היו לדמי אבטלה לעומת 4.7% להבטחת הכנסה, כאשר נתוני האוכלוסייה הכללית עמדו על 94.8% לדמי אבטלה למול 5.2% להבטחת הכנסה.

גם כאשר משווים את נתוני סיבת הרישום עולה כי שיעור יוצאי החל"ת בקרב עולי אתיופיה בקבוצת גיל זו היה די דומה לנתוני האוכלוסייה הכללית בחודשים מרץ, אפריל, מאי, ספטמבר ואוקטובר. עם זאת, בקרב אוכלוסיית המפוטרים כמעט מידי חודש שיעור המפוטרים היה גבוה יותר באוכלוסייה הכללית מאשר בקרב עולי אתיופיה.

אך בכל הנוגע להתפטרויות, כאן אנו עדים לשיעור גבוה יותר של התפטרויות בקרב עולי אתיופיה מאשר באוכלוסייה הכללית – כך למשל, שיעור המתפטרים בקרב עולי אתיופיה באוגוסט עמד על 10.3% לעומת 7% באוכלוסייה הכללית, ביולי על 10.5% לעומת 6.8% ואילו ביוני שיעור המתפטרים בקרב עולי אתיופיה היה כמעט כפולה בהשוואה לשיעור המתפטרים באוכלוסייה הכללית עם 16.1% בקרב עולי אתיופיה לעומת 8.8% בלבד בקרב האוכלוסייה הכללית.

פילוח לפי מגדר:

מגדרית, בדומה לאוכלוסייה הכללית היוו הנשים עולות אתיופיה רוב מאז פרוץ המשבר. ככלל, שיעור הנשים מכלל דורשי העבודה בקבוצת גיל זו בקרב עולי אתיופיה גבוה יותר משיעור הנשים באוכלוסייה הכללית בתחילת הסגרים, כך למשל בעוד היוו בקרב עולי אתיופיה לחודש ספטמבר 68.7% היוו הנשים באוכלוסייה הכללית בקבוצת גיל זו 62% ואילו במרץ נרשם פער דומה עם שיעור של 63.2% אצל עולות אתיופיה לעומת 56.7% באוכלוסייה הכללית.

פילוח לפי משלחי יד:

ניתן לראות שבחודש ספטמבר 35% מקרב דורשי העבודה החדשים בקרב עולי אתיופיה היו במשלח היד של מטפלים בילדים וסייעי הוראה, זאת לעומת למעלה מ 20% בחודש מרץ. כאשר מתבוננים במקצועות, ולא בענפי התעסוקה, ניתן לראות שלצד סייעי ההוראה מקצועות בולטים נוספים שנפגעו בקרב בני 35-50 עולי אתיופיה מאז פרוץ המשבר הם המוכרים בחנויות ועובדי הניקיון.