"שמי ברזל" פרק 2יחזקאל לנג

הסדרה "שמי ברזל" מביאה את סיפורם של יהודי ברית המועצות תחת השלטון הקומוניסטי שאסר לימוד תורה ולימוד עברית.

אחרי שבפרק הראשון גבאי בית הכנסת מכר את החומשים, האם הם יתפסו בידי סוכני הק.ג.ב? והאם המפקחת הקומוניסטית תבחין בילד היהודי שהוריו מסרבים לשלוח לבית הספר הציבורי?