ראשית הבחירה

מה העצה למצבים בהם האדם לא מאמין שיש לו כוח להתמודד מול קשיי ואתגרי החיים, או מול יצר רע גדול וחושב לעצמו שזה מעל לכוחותיו?

הרב יוסי יזדי , כ"ה בחשון תשפ"א

הרב יוסי יזדי
הרב יוסי יזדי
צילום: באדיבות המצולם

נשאלת השאלה על מעשה אברהם אבינו בפרשתנו (כד, ב), שהשביע את אליעזר עבדו לקחת לבנו יצחק אישה. מה מקום לשבועה זו, וכי אברהם אבינו חשד בעבדו הנאמן שלא יקיים את בקשתו כראוי? שהרי על פי הפשט, הצורך ב'שבועה' היא בגלל ספק של המשלח בנאמנות של השליח. 

אבל מחדש ה'שפת אמת' (חיי שרה, תרל"ו) שמכאן אנו למדים 'יסוד' חדש במושג 'שבועה'. והיא - 'נתינת כוח'. 

אברהם אבינו ידע את הקושי שיהיה לעבדו במציאת זיווג לבנו יצחק, ובכדי שלא יתייאש ולא ירפה ידיו מהשליחות, העניק לו אברהם אבינו כוח על ידי השבועה. 

לפי היסוד הזה, נוכל להבין את דברי הגמרא (נדה ל, ע"ב) שכשהאדם יוצא ממעי אמו לאוויר העולם משביעים אותו: "ומה היא השבועה שמשביעין אותו - תהי צדיק ואל תהי רשע".

ולכאורה אינו מובן, שהרי ידוע שכל תכלית ביאתו של היהודי לעולם הזה היא בשביל הבחירה, שיבחר בטוב וימנע מהרע. ואיך אפשר להשביע אדם שיבחר בטוב ולקחת ממנו את כוח הבחירה שהיא תכלית בריאתו.

אלא לפי היסוד הנ"ל נוכל להבין את השבועה שמשביעים את התינוק שיוצא לאוויר העולם: צפה הקב"ה את החולשה והרפיון שעלולים לעלות מהנסיונות והקשיים שיעבור יהודי במשך חייו הן ברוחניות הן בגשמיות, ומפני שכך, 'השביעו אותך' נתנו לך חוזק ותוקף שתוכל לעמוד מול כל מכשול ולעשות את המוטל עליך.

הרבה פעמים האדם לא מאמין שיש לו את הכוח להתמודד מול קשיי ואתגרי החיים. יש פעמים שיהודי נתקל מול יצר הרע גדול וחושב לעצמו שזה מעל לכוחותיו לנצח אותו. 

העצה היא להיזכר שאתה בחרת בחייך, בהוריך, במשפחתך, בכל המאורעות שיקרו איתך. וקיבלת כוח לעמוד מול ניסיונות החיים ולבחור שוב ושוב בבחירה הראשיתית שלך. 

זה מה שדוד המלך אומר בתהלים (קיט, קה) "נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך". תהיה שייך ודבק 'בשבועה - נתינת כוח' שנתנו לך משמים, האמן בכוחות ועוצמות הנפש שנטעו בך, כך תוכל להוציא מהכוח אל הפועל את שליחותך, לגלות ולפרסם שמו יתברך בזה העולם.
שנזכה! שבת שלום!

הכותב הוא מטפל ומאמן אישי