1,291 תלמידים חולים בקורונה

18 בתי ספר ו-202 גני ילדים נסגרו בשל תחלואה בנגיף הקורונה.

ערוץ 7 , כ"ה בחשון תשפ"א

כיתה
כיתה
צילום: איסטוק

משרד החינוך מפרסם את נתוני התחלואה במערכת החינוך בקרב ילדי הגנים, תלמידי החינוך המיוחד ותלמידי בתי הספר.

מתוך 512,555 מילדי הגנים, 255 ילדים נמצאו חולים. מדובר ב- 3.18% מכלל החולים באוכלוסייה, בעוד שחלקם באוכלוסייה הכללית הוא 5.61%.

בחינוך היסודי מתוך 1,072,301 תלמידים, 484 תלמידים נמצאו חולים. מדובר ב-6.03% מכלל החולים באוכלוסייה, בעוד שחלקם באוכלוסייה הכללית הוא 11.74%.

בחינוך העל יסודי מתוך 805,779 תלמידים, 552 תלמידים נמצאו חולים. מדובר ב-6.88% מכלל החולים באוכלוסייה הכללית, בעוד שחלקם באוכלוסייה הוא 8.82%.

בגני הילדים של החינוך המיוחד מתוך 21,127 ילדים, 19 נמצאו חולים. בבתי הספר של החינוך המיוחד מתוך 31,523 תלמידים, 30 תלמידים נמצאו חולים.

בסך הכל, מדובר ב- 1,291 תלמידים חולים.

18 בתי ספר מתוך 5,000 מוסדות חינוך נסגרו בשל תחלואה וכמוהם גם 202 גני ילדים מתוך 21,000 גנים.