ריבלין בועידת החינוך: "למידה מרחוק אינה תחליף לקשר חינוכי" ועידת החינוך הלאומית ה-2

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין נשא דברים הבוקר בפתח ועידת החינוך הלאומית ה-2 של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ומקור ראשון והתייחס להשלכות הקשות של משבר הקורונה על תלמידי ישראל.

"בשעה זו שאתם מתכנסים לשוחח על חינוך, מי באמת יודע איפה נמצאים התלמידים, כמה מהם אין ידם משגת בכלל לקנות מחשב, כמה מתקשים גם כשיש מחשב להתחבר מרחוק, מהי איכות הלמידה, והאם ילדינו לא הולכים לאיבוד ברשתות החברתיות חשופים ופגיעים לתחושת הבדידות", ציין ריבלין.

לדבריו, "על כף המאזנים של הקורונה הכרענו כי החיים קודמים, פיקוח נפש קודם לכיתה. אבל את המחיר אנחנו משלמים בתחומים רבים- בכלכלה, בתרבות, בספורט, בעולמנו הדתי והמשפחתי אבל יותר מהכל - בחינוך".

"למידה מרחוק איננה יכולה להוות תחליף לקשר החינוכי", קבע הנשיא, "היא איננה תחליף למבטו של המורה, מבט המתבונן בתלמיד ללא מחיצות. רוב תלמידי ישראל לא למדו באופן סדיר כבר למעלה משמונה חודשים, אולי להוציא הבלחות קצרות לכיתה ומשם לסגר בחזרה. הם לא ראו באמת את עיני המורה והמורה, והמורות והמורים לא באמת ראו אותם, שלא לדבר על החיים החברתיים שנגזלו מילדינו. זהו מחיר כבד, כבד מנשוא".

"המורכבות היא עצומה ודווקא בשל המורכבות הזו המשימה שלכם, המורות והמורים, מקבלת משנה חשיבות. מול הכאוס אתם עומדים ומנסים לייצב את הספינה- אתם המחזיקים את כל התלמידים ובמיוחד את החלשים שבהם", ציין ריבלין.

הנשיא הוסיף וציין, "תקופת הקורונה עלולה להרחיב את הפערים בין תלמידי הערים המבוססות לבין תלמידי היישובים החלשים. יש רק כח אחד שבידו לעמוד מול התרחבות הפערים, ואלו אתם המורות המורים, המנהלים והמנהלות, מנהיגי החינוך. זוהי משימה קשה, אך אנחנו חייבים לעמוד בה. אין דבר אחר ואין ברירה אחרת, למורות ולמורים הנמצאים בחזית- אתם התקווה היחידה שלנו, אנחנו וילידנו סומכים עליכם. העתיד הוא בידיכם, היו ברוכים ועשו מלאכתכם נאמנה כפי שאתם יודעים".