הרב לתלמידיו: לחתן במניין מצומצם

בשיחה עם תלמידיו אמר ראש מוסדות ‘עטרת חכמים’ כי חשוב להקפיד על הנחיות משרד הבריאות. לדבריו, ראוי ונכון לחתן עם 20 משתתפים בלבד.

מיכל לוי , ב' בכסלו תשפ"א

אילוסטרציה
אילוסטרציה
iStock

ראש מוסדות ‘עטרת חכמים’ הרב חיים רבי קרא לתלמידיו להקפיד ביתר שאת על הנחיות משרד הבריאות גם בסוגיית החתונות. לדבריו, ראוי ונכון לחתן עם 20 משתתפים בלבד.

“במשרד הבריאות טוענים, שהבעיה העיקרית באירועים היא בכך שרוקדים ומזיעים. בחתונות מספיק עשרים איש, מספיקים אפילו עשרה למניין. עשרים איש זה אומר עשרה מצד החתן ועשרה מצד הכלה, משהו צנוע. זה גם מבטל עין הרע מהחתן והכלה, בהר סיני היה כידוע רעש גדול ובסוף נשתברו הלוחות", אמר.

לדבריו, אין לדחות חתונות אלא לקיימן בצמצום. “רבנו החזון איש היה אומר: ‘מי ששומר על הקדושה לפני החתונה, בורא עולם שומר עליהם אחרי החתונה’. לכן חתן וכלה צריכים לקיים את החתונה בצמצום, כי זה רצון השם. לא לדחות את החתונה ח”ו, אלא לחפש איזה חצר, ולהביא לשם עשרה אנשים והכל בקדושה וטהרה. ישנם אירועים אחרים שלא צריך לעשות, אבל חתונה זו המצווה הראשונה שהקב”ה כתב בתורה. זו חובה קדושה ויש בזה מצוות בלי סוף”.

בדבריו בירך הרב את המקפידים על ההנחיות. “חייבים לשמור על הכללים ועל מה שצריך ולעשות הכל בצנעה. צריך להמשיך בהתמדה בתורה ויראת שמיים ובזכות זה כל עם ישראל יזכו לחתנים וכלות, בתים מלאים ברכת השם לעבודתו יתברך. בנים צדיקים שעוסקים בתורה, בתים שהשמחה שורה בהם תמיד כי”ר.

“חתן וכלה שיעשו על פי ההוראות ועל פי ההלכה שהורו לנו גדולי ישראל, לא בהתפרצות ולא בכל מיני מושבים ויישובים, אלא פשוט במניין של עשרה אנשים בשכונה, יהיה לכולם בית של ברכה והצלחה מלא ברכת השם, בית שהשכינה שורה בו ויקויים בהם: ‘איש ואישה שזכו, שכינה שרויה ביניהם, אמן כן יהי רצון'”.

בהמשך התייחס להתפשטות הנגיף וקרא להתחזק ברוחניות. “המצב עם הקורונה זה גזירה משמיים. לא קשור לסין, לא להודו ולא לשום דבר. השם יתברך מתיר אסורים ועכשיו השם סוגר אותנו בבתים, הוא עוד לא פתח את הקשרים הללו. כולנו בבעיה קשה מאוד, יש דינים קשים בארץ ובעולם והם מחייבים אותנו לשמוע בקול השם להיכנע ולהתבטל. איך עושים את זה?! כשנזהרים. ‘ונשמרתם מאוד לנפשותיכם’ זה לא חסידות. זה מדאורייתא, חובה קדושה.

“החפץ חיים הקדוש, בספרו ביאור הלכה שבמשנה ברורה סימן תקנ”ד, כותב לגבי תשעה באב כשיש מצב לא טוב במדינה ’מי שירצה להתענות כשאין המחלה בזעם, יש לייעצו ולהזהירו שלא יצא כלל מפתח הבית ולהכריחו כשיצא שישים סביב לחוטמו ולפיו חתיכת קמפר (מסכה) ומעט עשב׳, העשב הזה הכוונה למנטה. גם רב, היה סוגר את החלונות בעת מגיפה ונותר סגור בביתו ולא יוצא”.