הדיין הרב יאיר בן מנחם: "ולאום מלאום יאמץ" - הלקח מהפרשה

שיעורו של הדיין הרב יאיר בן מנחם לפרשת תולדות עוסק בקשר בין יעקב ועשו לבין רבי ואנטונינוס וחתימת המשנה.

ערוץ 7 , ב' בכסלו תשפ"א