שמי ברזל פרק 3יחזקאל לנג

בפרק השלישי של הסדרה "שמי ברזל" בהפקת יחזקאל לנג, המביאה את סיפורם של יהודי ברית המועצות תחת המשטר הקומוניסטי, יעקב ממשיך בניסיון להציל את החומשים תחת עיני השוטרים העוקבים אחר כל צעד וצעד של יהודי ברית המועצות.

אחרי שהכשיר מקום נסתר לשמש כחיידר מאיר מתחיל ללמד את ילדי האזור תוך העמדת עצמו בסכנת חיים.