ישראלים יחויבו להוריד את "המגן"? הרשות להגנת הפרטיות מתנגדת

הרשות להגנת הפרטיות: אף דמוקרטיה מערבית אינה עושה שימוש גורף בטכנולוגיה לאיתור מגעים המופעלת בכפיה.

אורלי הררי - ערוץ 7 , ז' בכסלו תשפ"א

ישראלים יחויבו להוריד את "המגן"? הרשות להגנת הפרטיות מתנגדת-ערוץ 7
המגן
צילום: משרד הבריאות

הרשות להגנת הפרטיות מתנגדת לשימוש כפוי ביישומון המגן או בכל טכנולוגיית מעקב אחרת בכניסה למקומות ציבוריים.

קבינט הקורונה עתיד לבחון אפשרות להוספת יישומון המגן או טכנולוגיה אזרחית אחרת לדרישות התו הסגול במסגרת היערכות להפסקה אפשרית של ההסתייעות במנגנון השב"כ, ובכך להוביל למנגנון שחל בכפייה הלכה למעשה.

לקראת דיונים אלו, העבירה הרשות חוות דעת, בה הביעה התנגדותה למתווה של החלה בכפייה, הנוגד את העקרונות שנקבעו בחוק הסמכת השב"כ ואשר יהווה פגיעה לא מידתית בזכות לפרטיות.

הרשות הדגישה כי אף דמוקרטיה מערבית אינה עושה שימוש גורף בטכנולוגיה לאיתור מגעים המופעלת בכפיה, וכי ממילא גם לא הוכחה התאמה בין הפעלת כלים אלו לבין הצלחת המאבק בקורונה.

לצד זאת, הרשות תומכת בגיבוש מדיניות תמריצים חיוביים רוחבית, שתעודד התקנת יישומונים רלוונטיים.

הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: computers@inn.co.il