מחשב
מחשבistock

רשות המיסים הודיעה כי היום (שני) תתאפשר הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה יחד עם הנספחים וצרופות של הדוח וכן קבלת אישור הגשה ממוחשב – ללא שימוש בנייר וללא צורך בהגעה למשרדי השומה.

בינואר הקרוב יושלם המהלך כאשר תיפתח גם אפשרות ההגשה באינטרנט של הדוחות המלאים, כך שאת כל דוחות המס עבור שנת 2020 ואילך ניתן יהיה להגיש בהליך מקוון מלא.

מנהל רשות המסים ערן יעקב: "המעבר להגשת דוח שנתי ללא נייר מהווה מהפיכה בממשק המרכזי בין רשות המסים לציבור המייצגים והנישומים. הפרויקט מהווה תשתית מרכזית לפרויקטים דיגיטליים נוספים שמתוכננים ברשות המסים."

בשלב זה השימוש באפשרות להגשת דו"ח שנתי מקוון מלא הינה בגדר רשות ולא חובה, עם זאת, הגשת דוחות במסלול זה תביא לטיפול מהיר יותר בדוחות במשרדי השומה ובכך תאפשר להעניק שירות טוב יותר ואף לזרז תשלום החזרים. המעבר למערכת החדשה יאפשר גם חיסכון ניכר במשאבים הן לעסקים ולמייצגים באחסון, שינוע והגשת הדוחות והן לרשות המסים. המהלך יחסוך עשרות מיליוני ₪ בשנה לקופת המדינה וכן עשרות מיליוני ₪ נוספים למייצגים.

כזכור, עד למעבר למערכת החדשה נדרשו חייבים בהגשת דוח מקוון לשדר את הדוח במחשב ולאחר מכן להדפיס ולהגיש אותו יחד עם הנספחים והצרופות במשרדי מס הכנסה. לצורך ביצוע הפרויקט הוטמעו במערכות שע"מ - יחידת המחשוב של רשות המסים טכנולוגיות חדשות, שודרגה רשת המייצגים ושודרגה והורחבה מערכת שידור הדוחות השנתיים.

כמו כן, פותחה מערכת משרדית לשימוש עובדי משרד השומה לשם תפעול, ניהול, ניתוב, ושידור הדוחות שיוגשו באופן מקוון.

פתיחת המערכת היום הינה לאחר סיומו המוצלח של פיילוט שנערך בשיתוף עם לשכות המייצגים שנועד לבחון את המוכנות ואת תפקודן התקין של המערכות הממוחשבות, טרם פתיחת המערכת לשימוש כלל ציבור המייצגים ופתיחה חלקית של המערכת בחודשים האחרונים לכלל המייצגים מול מספר משרדי שומה.