חלל עבודה
חלל עבודהצילום: חזקי ברוך

עם פרסום מתווה החזרה ללימודים שגיבש קבינט הקורונה ועם חזרת תלמידי כיתות ה'-ו' ללימודים, מדווח היום (שלישי) שירות התעסוקה על נתוני החזרה לעבודה מאז פתיחת מערכת החינוך בשתי הפעימות הראשונות.

מנתוני שירות התעסוקה עולה כי מאז פתיחת מערכת החינוך ועד ה-14 בנובמבר שבו לעבודה 98,075, 68,831 הן נשים, המהוות 70.2% מכלל החוזרים לעבודה, ו- 29,244 הם גברים, המהווים 29.8% מכלל החוזרים לעבודה.

קבוצת הגיל 25-44 מהווה את החלק הארי של ההורים לילדים בשכבות הצעירות של מערכת החינוך, קרי גני הילדים ועד כיתה ד'. מבדיקת שירות התעסוקה עולה כי 49,741 מבין החוזרים לעבודה מאז פתיחת מערכת החינוך ב-18 באוקטובר הם בקבוצת הגיל הזו, המהווים 51% מכלל אוכלוסיית החוזרים לעבודה בתקופה זו.

פילוח מגדרי של הנתונים מעלה כי 33,867 מהם הן נשים, המהוות 68% מכלל החוזרים לעבודה בגילאי 25-44 מאז פתיחת מערכת החינוך. מניין הגברים, לעומת זאת, עומד על 15,874, המהווים 32% מכלל החוזרים בגילאים אלו.

בקרב קבוצה זו, 32,668 מהם הורים לילדים מתחת לגיל 18 - 23,683 הן נשים ו 8,985 הם גברים. למעשה, 70% מכלל החוזרות לעבודה בגילאי 25-44 הן אימהות לילדים מתחת לגיל 18, זאת לעומת 56.6% בלבד שמהווים האבות לילדים מתחת לגיל 18 בקרב הגברים בקבוצת גיל זו.

מסך 98,075 השבים לעבודה מאז פתיחת מערכת החינוך, 24.2% הן אימהות לילדים מתחת גיל 18 בגילאי 25-44, כלומר אחת מכל ארבעה חוזרים לעבודה. לעומת זאת, האבות בגילאים אלו מהווים 9.2% מכלל החוזרים, כלומר אחד מכל עשרה חוזרים לעבודה.

בבחינה משווה של התקופה שבין 18.10-31.10, פתיחת גני הילדים, לבין ה 1.11-14.11, פתיחת כיתות א-ד, עולה כי בתקופה הראשונה שבו לעבודה 62,495 ואילו בתקופה השנייה שבו 35,580. פילוח מגדרי השוואתי בין התקופות מעלה, כי בתקופה הראשונה שיעור הנשים בקרב החוזרים לעבודה היה גבוה משמעותית מאשר שיעורן בתקופה השנייה, 75% בראשונה לעומת 62% בשנייה.

אולם, כאשר בוחנים השוואתית את שיעורן של הנשים בגילאי 25-44 בקרב החוזרות לעבודה בכל אחת מהתקופות תמונת המצב משתנה – בתקופה הראשונה שיעור הנשים בגילאי 25-44 עמד על 49% מכלל החוזרות לעבודה, בעוד שבתקופה השנייה שיעורן עמד על 51%.

אצל הגברים, לעומת זאת, שיעורה של קבוצת הגיל 25-44 עמד בתקופה הראשונה על 55% מכלל הגברים שחזרו לעבודה, בעוד שבתקופה השנייה עמד על 53%. בשתי התקופות, כל אישה שלישית (34% בתקופה הראשונה למול 35% בשנייה) שחזרה לעבודה היא אימא בת 25-44 לילד מתחת לגיל 18.