ח״כ אופיר כץ מאריך את תקופת ההתיישנות בביטוח

מליאת הכנסת אישרה את הצעת החוק של חבר הכנסת אופיר כץ (הליכוד) להארכת תקופת התיישנות לביטוחי חיים, סיעוד ובריאות.

הצעת החוק תקבע הארכה של תקופת ההתיישנות על תביעות בביטוחים מסוג ביטוחי חיים, בריאות וסיעוד מ-3 ל-5 שנים. ההצעה תחול על פוליסות חדשות ומתחדשות ותסייע לכ- 4.5 מיליון אזרחים בעלי פוליסות סיעוד מתחדשות, 2 מיליון אזרחים בעלי פוליסות בריאות מתחדשות, 1.5 מיליון אזרחים בעלי פוליסות חיים מתחדשות ולכל אדם שירכוש פוליסה בסוגי ביטוח אלו מרגע החלת החוק.

סוגי הפגיעות האלו מציבים את המבוטח או את שאיריו בצומתי חיים קשים, ולא אחת, בתקופות רגישות שבהן הם אינם מסוגלים לפנות לחברת הביטוח בתביעה לתגמולי ביטוח אלא לאחר שתקופת ההתיישנות חלפה. לעיתים גם אם המבוטחים או השאירים פנו בתביעה לתגמולי הביטוח בתוך תקופת ההתיישנות, הם אינם מודעים לכך שההתיישנות נעצרת רק בהגשת תביעה לבית משפט.

כדי לאפשר למוטבים שממילא מתמודדים עם קושי עקב המקרה הביטוח לממש את זכויותיהם לפי פוליסת הביטוח, מוצע לתקן את החוק.

בנוסף להארכת תקופת ההתיישנות, חברות הביטוח יחויבו להתריע באופן מיוחד פעמיים בפני המבוטח טרם סיום תקופת ההתיישנות שנה ו-3 חודשים לפני.

חבר הכנסת אופיר כץ אמר בתום ההצבעה לערוץ 7, "אני מברך על העברת החוק, זה חוק חשוב וחברתי שיסייע למבוטחים בחברה הישראלית, אשר חלקם משלמים שנים ארוכות לתאגידי הביטוח ובשעת צרתם הקשה ביותר לא מקבלים מענה. אנחנו מביאים בשורה אמתית, מאריכים את תקופת ההתיישנות ומחייבים את חברות הביטוח להתריע בפני המבוטח פעמיים טרם סיום תקופת הזכאות. אמשיך להיאבק למען הנושאים החברתיים וחיי היום יום של האזרחים".