צפו: "שמי ברזל" פרק 4יחזקאל לנג

ליהודי ברית המועצות תחת משטר הקומוניסטים לא היתה אף ברירה טובה. להימלט היה מסוכן ויקר, לקיים מצוות היה סכנת חיים.

בפרק הרביעי בסדרה "שמי ברזל" שהפיק יחזקאל לנג, מגלה מאיר את אכזריות המשטר לאחר שנתפס מלמד ילדים יהודים תורה בסתר.