נתניהו מציג את תוכנית מענק לכל אזרח
נתניהו מציג את תוכנית מענק לכל אזרח צילום: קובי גדעון, לע"מ

אב גרוש הגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה בנצרת, בדרישה לחלוק את מענקי קורונה שקיבלה אם ילדיו, לאור העובדה שמשמורת הילדים משותפת והסדרי שהות הם ביחס של 43% אצל האב ו-57% אצל האם.

בית המשפט קיבל את התביעה ונדרש לפרשנות של חוק המענקים, תוך קביעה שיש לפעול לפי לשונו של החוק, במקום שהדבר אפשרי, קרי במקום שקיים הסכם/פסק דין שניתן ללמוד ממנו על יחס ההחזקה הכלכלית של הילדים מושא המענקים על ידי ההורים – יש לפעול לפי ההסכם.

עם זאת, במקום שהדבר אינו אפשרי או במקום שמשבר הקורונה פגע פגיעה שונה בכל אחד מההורים, ייתכן ולא יהיה מנוס מבירור פרטני של קביעת ההורה שיהיה זכאי למענקי הקורונה.

על פי קביעת בית המשפט, מכיוון שממילא מדובר במענקים מצומצמים בהיקפם ואין כדאיות כלכלית לנהל הליכים משפטיים לא מובאים מקרים רבים להכרעות שיפוטיות. אין בכך לומר כי אין מחלוקות בין ההורים בעניין זה. רצוי כי ייקבע הסדר אחיד כדי להקל על פתרון מחלוקות בין הורים בסוגייה זו ללא צורך בפניה לערכאות.

לגישת בית המשפט, במקום שיש פסק דין או הסכם הקובע חלוקת זמני שהות וחיוב במזונות, הרי שברוב המקרים זו צריכה להיות נקודת המוצא לקביעת היחס של ההחזקה הכלכלית של הילדים על ידי ההורים.

''לשון החוק לא מצדיקה פרשנות מרחיבה והדבר גם נוטע חוסר וודאות בפרשנות החוק. בנוסף, ההסכם או פסק הדין ממילא כבר ערך את התחשיבים והאיזונים בין מצבם הכלכלי של ההורים בשים לב לחלוקת זמני שהות''.

עם זאת, קבע בית המשפט, ''אם אכן הייתה פגיעה דיפרנציאלית במצב הכלכלי של ההורים בעקבות משבר הקורונה, הרי שאז, ראוי לקיים התערבות שיפוטית באופן שהחלוקה לא תיעשה לפי נקודת המוצא''.

עוד קבע בית המשפט כי להבדיל מקצבת ילדים שנהוג לכתוב בפסקי הדין והסכמים שתועבר לאחד ההורים, דין מענקי קורונה שונה, כיוון שמדובר בסכום חד פעמי ששולם על ידי המל"ל לטובת פרנסת התא המשפחתי ולא הוגדר כתשלום עבור הורה זה או אחר דווקא אלא הופקד באופן טכני לחשבון אליו מופקדת קצבת הילדים.

במקרה הנוכחי, הפגיעה של משבר הקורונה בשני ההורים דומה ויש לחלק מענקי הקורונה לפי "נקודת המוצא" כלומר לפי יחס זמני שהות של הילדים בבתי ההורים.

פסק הדין המלא