115 אלף תובעי הבטחת הכנסה בישראל

שירות התעסוקה: מספר תובעי הבטחת הכנסה הוכפל מאז פרוץ משבר הקורונה. עלייה של 261% במספר בני הזוג החרדים.

ערוץ 7 , י"ד בכסלו תשפ"א

115 אלף תובעי הבטחת הכנסה בישראל-ערוץ 7
שירות התעסוקה
צילום: שירות התעסוקה

שירות התעסוקה פרסם היום (שני) נתונים על תובעי קצבת הבטחת הכנסה בישראל, מהם עולה כי מאז פרוץ משבר הקורונה כמעט והוכפל מספר תובעי קצבת הבטחת הכנסה.

על פי הנתונים, ישנם כיום 115,336 תובעי קצבת הבטחת הכנסה, עלייה של 95% מאז פרוץ המשבר הכלכלי.

רבים מצעירי ישראל שאינם בעלי משפחות הפכו למחוסרי עבודה מחד ומאידך לא עלה בידם לצבור את תקופת האכשרה המזכה בדמי אבטלה (שישה חודשי עבודה), מציאות שהותירה אותם בלא רשת ביטחון כלכלית.

לפיכך ובהעדר מנגנון גמלה מותאם לאוכלוסייה זו, יצא המוסד לביטוח לאומי בקריאה למיצוי זכויות בקצבת הבטחת הכנסה גם לצעירים שלא צברו את תקופת האכשרה המזכה בקצבת דמי אבטלה. עקב החלטה זו, מאז פרוץ משבר הקורונה עלה שיעור הצעירים, בגילאי 18-35, בקרב אוכלוסיית תובעי הבטחת ההכנסה באופן משמעותי ועומד כעת על 29%.

נציין כי שיעור התובעים שמתחת לגיל 20 עלה בתקופה זו ב- 1054%, מ-201 תובעים קודם למשבר ל-2,319 מאז שפרץ, זאת בעוד שמספר התובעים בגיל 21-30 עלה ב-383% מאז המשבר, מ-4,534 ל- 21,905.

ככלל, מאז פרוץ המשבר נרשמת מגמה של הצערת הרכב תובעי קצבת הבטחת הכנסה ואם קודם לו עמד מספר התובעים שמתחת לגיל 40 על 10,746 הרי שכעת עומד על 43,246, המהווים 37% מכלל התובעים. כתוצאה מהעלייה בקרב התובעים הצעירים, ירד שיעור התובעים שמעל גיל 50 באופן משמעותי, מ-65% קודם למשבר ל- 48% מאז שפרץ.

יודגש כי שירות התעסוקה מדווח אודות מספר הנרשמים בין אם הם תובעי דמי אבטלה או תובעי קצבת הבטחת הכנסה והוא אינו מדווח אודות הזכאים המקבלים את הקצבה בפועל (קביעת הזכאות נעשית על ידי הביטוח הלאומי). ישנו תמיד פער בין מספר התובעים למספר הזכאים. יחד עם זאת, ניתן ללמוד על המגמות ועל הקושי של אוכלוסיות מסוימות גם על פי מספר תובעי הקצבה.

תופעה מדאיגה שנרשמת מאז פרץ המשבר היא תופעת "הדלת המסתובבת", ולפיה תובעי הבטחת הכנסה אשר שוקמו תעסוקתית קודם למשבר במסגרת התוכנית "מעגלי תעסוקה" של שירות התעסוקה והשתלבו בשוק העבודה מצאו עצמם שוב מחוץ למעגל העבודה מאז שפרץ. 44,086 (מתוכם 12,455 ערבים ו 3,052 חרדים) מתובעי דמי האבטלה ו- 18,287 (מתוכם 6,019 ערבים ו- 1,292 חרדים) מתובעי הבטחת הכנסה שנוספו מאז פרץ המשבר הם כאלה שקיבלו הבטחת הכנסה בעשור האחרון, השתקמו וכעת, עקב המשבר, נפלטו שוב בדלת מסתובבת משוק העבודה.

מאז פרוץ המשבר עלה מספר בני הזוג הנשואים התובעים הבטחת הכנסה ב 167%, מ 14,474 קודם למשבר ל 24,227 כיום. בהתפלגות המגזרית של בני הזוג התובעים נרשם שינוי בשמונת חודשי המשבר, אם קודם למרץ 2020 80% מבני הזוג שתבעו הבטחת הכנסה (11,616) היו ערבים הרי שכעת ירד שיעורם לכדי 72% (17,378), כאשר העלייה הגדולה ביותר נרשמה בקרב בני הזוג החרדים ששיעורם, עלייה של 261% במספר בני הזוג, מ 719 קודם למשבר ל 1,859 כעת ואם קודם למשבר היוו 5% מכלל בני הזוג תובעי הבטחת ההכנסה הרי ששיעורם עומד כעת על 8%.

ככלל, לא נרשמו שינויים משמעותיים בהתפלגות המגדרית והמגזרית של כלל תובעי קצבת הבטחת ההכנסה מאז פרוץ המשבר. אם קודם למשבר, 42% מכלל התובעים היו ערבים, הרי שכיום שיעורם עומד על 41%. מגדרית, בדומה לתקופה שקדמה למשבר הקורונה גם כיום התפלגות תובעי הבטחת ההכנסה עומדת על 53% נשים לעומת 47% גברים.

ד"ר אופיר פינטו, סמנכ"ל מחקר ומדיניות בשירות התעסוקה: "בשנים האחרונות מוביל שירות התעסוקה את התוכנית "מעגלי תעסוקה", הפועלת לשילוב תובעי הבטחת הכנסה בשוק העבודה. במסגרת זו, נרשמה הצלחה גדולה אשר הביאה לירידה של כשתי נקודות האחוז בשיעור האבטלה בישראל, קרי עשרות אלפי מובטלים ששולבו במעגל העבודה. ככל שמעמיק המשבר בשוק העבודה, עוד ועוד ישראלים נאלצים לתבוע קצבת הבטחת הכנסה.

''עם סיום הזכאות לדמי אבטלה ביוני 2021, החשש הוא שאזרחים רבים אשר לא יצליחו להשתלב בעבודה בחצי שנה הקרובה ייאלצו לתבוע הבטחת הכנסה על מנת להתקיים. כבר כעת אנחנו פועלים לשילוב תובעי הבטחת הכנסה בתוכנית "מעגלי תעסוקה" ובתכניות נלוות אחרות, כדי לשפר את מצבם הכלכלי ולהפחית עד כמה שניתן את התלות בקצבאות", הוסיף פינטו.