הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטיין Photo by Yaakov Naumi/Flash90

ראשי ישיבות וחברים במועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' התכנסו במעונו של ראש הישיבה הרב גרשון אדלשטיין במטרה לחדד את התנגדותם ללימודים באקדמיה אף לא לצורך פרנסה.

בעיתון 'יתד נאמן' הליטאי דווח כי הרבנים האשימו את מקבלי ההחלטות במדינה בכך שהם אינם מכירים בלימודי הסמינרים במטרה לאלץ את בנות הסמינרים ללמוד באקדמיה.

"סוכני שינוי" שיושבים על המדוכה משקיעים בזה זמן וממון רב כדי להרוס את החינוך ודרך החיים התורני", נאמר בכינוס.

הרב אדלשטיין צוטט כאומר כי "גם כשנדמה שהדבר יסייע לפרנסה, אין בזה ברכה והדבר פוגע באושר החיים של המשפחה".

עוד הוסיף בדבריו והדגיש כי גדולי ישראל אסרו את זה ואין כאן מקום להיתר. "אם יודעים את האמת שזה לא רווח, אלא הפסד, ויצא שכרו לא רק בהפסדו, אלא ההפסד יותר מהשכר".

ראש ישיבת סלבודקה הרב משה הלל הירש הבהיר כי " לימודי אקדמיה בתירוץ של פרנסת הבית כדי שהבעל יוכל ללמוד זה עצת היצר וזה תרתי דסתרי לבית של תורה".

עוד הוסיף והדגיש כי האקדמיה מלאה כפירה ומינות, וגם אם אין בתוכן הלימוד דברי כפירה, הרי שבשטף לשונם יש דיבורים שהם כפירה ומינות ודברים שאין אוזן ידינו צריכים לשמוע".

"לא מדברים פה שבגלל האקדמיה יעזבו את הדת, גם אם יישארו חרדים, אבל זה יהיה עם התקררות, והתקררות גורמת שזה משהו אחר, הבית יהיה משהו אחר" אמר.