הסיבים הם בשורה גדולה. השר הנדל במליאה
הסיבים הם בשורה גדולה. השר הנדל במליאהצילום: דוברות

מליאת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת "חוק הסיבים", הצעה ממשלתית של משרד התקשורת אליה הוצמדה הצעה פרטית של ח"כ צבי האוזר.

ההצעה קובעת הסדר מקיף שיאפשר פריסה של רשת תקשורת מתקדמת כלל-ארצית (המכונה "סיבים אופטיים") במטרה לספק שירותים מתקדמים של גישה לאינטרנט, תוך הקטנת החסמים הקיימים היום לכך.

לצורך כך, מוצע לקבוע חובות שיחולו על בעלי רישיונות בשוק התקשורת, כמפורט בחוק המוצע. חברת בזק תהיה רשאית לבחור את האזורים שבהם היא מבקשת לפרוס רשת מתקדמת ולהודיע על כך לשר התקשורת.

כמו כן, מוצע להטיל חובת תשלומים על הגופים שיש להם זיקה ישירה לתשתיות התקשורת במטרה לייצר מקור כספי להשתתפות במימון פריסת רשת מתקדמת באזורים שבהם בחרה חברת בזק שלא לפרוס רשת מתקדמת.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בשנים האחרונות התעכבה פריסת רשתות תקשורת מתקדמות במדינת ישראל באופן ניכר ביחס למדינות המפותחות. פריסת רשתות אלה היא בבחינת 'קפיצת מדרגה טכנולוגית' של רשתות התקשורת הנייחות. רשתות מתקדמות מאפשרות העברת מידע בקבצים גבוהים יותר וברמת אמינות ויציבות גבוהה יותר, ועל כן מאפשרות שימוש ביישומים ובשירותים מתקדמים בכל תחומי החיים. פריסת רשתות אלה טומנת בחובה תועלות רבות לצרכנים ולמשק, ובהן גידול בתמ"ג, הגדלת פריון העבודה, צמצום פערים כלכליים, גישור על מרחקים פיזיים בין פריפריה למרכז ותועלות סביבתיות."

שר התקשורת יועז הנדל הציג את ההצעה ואמר: "זהו יום היסטורי בו אנחנו משחררים פה את פקק האינטרנט והתשתיות. מהרגע שנכנסתי למשרד התקשורת היה לי ברור שהמשימה הבוערת ביותר שעומדת לפתחנו היא שדרוג תשתיות התקשורת במדינת ישראל. הבטחתי שאעשה הכל כדי להאיץ את המהפכה, כדי לייצר קדמה שהיא כל כך חשובה למדינת ישראל והיום אנחנו עושים צעד משמעותי בדרך לשם. צעד שמחבר בין ההון האנושי בישראל שהוא סיפור הצלחה בינלאומי לבין תשתיות התקשורת שיש להם תקרת זכוכית שצריך לנפץ".

"הסיבים הם בשורה גדולה עבור כל אזרחי ישראל, ועבור תושבי גבולות הארץ והפריפריה – זו בשורה גדולה פי כמה. זה מהלך שמאפשר צמצום פערים בחברה הישראלית", הוסיף.

6 ח"כים תמכו בהצעה שעברה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת הכלכלה.