החלטת הרבנות הראשית שנשכחה: י"ז בכסליו - יום הודיה ושמחה לדורות

למחרת החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר התכנסה מועצת הרבנות הראשית בהרכבה המצומצם והורתה על קביעת התאריך העברי של החלטת האו"ם כיום הודיה

ערוץ 7 , י"ז בכסלו תשפ"א

החלטת הרבנות הראשית שנשכחה: י"ז בכסליו - יום הודיה ושמחה לדורות-ערוץ 7
הכותל המערבי
צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

תאריך החלטת עצרת האו"ם על קבלת תכנית החלוקה, הכוללת הקמת מדינה עברית ומדינה ערבית בשטחה של ארץ ישראל, נחקק לדורות כ"כ"ט בנובמבר, ואילו התאריך העברי של יום זה נשכח.

אולם, מסמך שנשמר בארכיון הרבנות הראשית לישראל מגלה כי למחרת החלטת העצרת הכללית של האו"ם התכנסה מועצת הרבנות בנשיאותם של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג והרב בן ציון מאיר חי עוזיאל לישיבה מיוחדת.

בישיבה השתתפו מלבד הרבנים הראשיים חברי המועצה המצומצמת (ששמשו באותם הימים גם כחברי בית הדין הרבני הגדול) ובהם הרב חזקיהו שבתי, הרב יעקב קלמס, הרב מרדכי וולקובסקי והרב יעקב עדס, וכן נציגי תנועת המזרחי, הרב יעקב ברמן ובצלאל ביז'ינסקי (בזק), שמסרו את ברכת התנועה לחברי מועצת הרבנות לרגל המאורע המשמח.

בישיבה הציע הרב הרצוג שלוש הצעות לציון היום המשמח:

1. להכריז על תפילת הודיה בכל העולם. יש לקבוע לומר הלל בלי ברכה, ונשמת.

2. לקבוע יום י"ז כסלו ליום הודאה ושמחה לדורות.

3. להוסיף בהפטרת חנוכה מספר פסוקים מספר זכריה

שתי ההצעות הראשונות התקבלו על כלל חברי המועצה, ודבר ההחלטה נמסר גם לועד הלאומי, ואילו בנוגע להצעה להוסיף פסוקים להפטרת חנוכה נקבע כי ההצעה תעלה לדיון בישיבת מועצת הרבנות הראשית המורחבת

תפילת ההודיה עליה הוחלט בסעיף הראשון נקבעה ובוצעה, אולם קביעת התאריך העברי של יום החלטת האו"ם נשתכחה, ככל הנראה עקב הקמת המדינה וקביעתו של יום ה' באייר כיום העצמאות, יום שמחה על הקמת מדינת ישראל. אך עם זאת, עצם קיומה של ההחלטה עשוי ללמד על גודל השמחה שהורגשה באותו היום בכל חוגי היהדות הדתית של אותה התקופה

פרוטוקול הישיבה
ארכיון